h

‘Startup-explosie’ moet kansen bieden aan werkzoekenden

19 september 2016

‘Startup-explosie’ moet kansen bieden aan werkzoekenden

De SP wil dat werkzoekenden in Nieuw-West een graantje meepikken van de nieuwe economische bedrijvigheid aan de Johan Huizingalaan. In B.Amsterdam, de ‘stad in een gebouw’ in het voormalige IBM-kantoor op nummer 763, ontplooien zich in explosief tempo succesvolle initiatieven, zoals Startup Bootcamp, Team Academy en een keur aan innovatieve bedrijfjes en hightech zzp’ers. ‘Het begint een soort Silicon Valley te worden. Daar moet de mensen in het stadsdeel natuurlijk wél van kunnen profiteren,’ zegt SP bestuurscommissielid André Meijler, ‘werkzoekenden in Nieuw-West willen maar al te graag aan de slag.’ 

Foto: Andre Meijler

Daarom is het belangrijk dat stadsdeelbestuur Nieuw-West de vinger aan de pols houdt, vindt de SP. Meijler heeft schriftelijke vragen gesteld om het stadsdeelbestuur aan te sporen zich intensief te laten informeren over de snelle economische ontwikkelingen, zodat er ook vanuit het stadsdeel kansen kunnen worden gecreëerd voor werkzoekenden en kleine ondernemers.

De grote hoeveelheid direct beschikbare kantoorruimte meter plus de uitstekende bereikbaarheid naar snelwegen, ov-stations en luchthaven maken van Nieuw-West een zeer gewilde locatie voor nieuwe startup ondernemingen. Meijler bracht samen met partijgenoot Mahir Alkaya (kandidaat Tweede Kamerlid voor de SP) een werkbezoek aan Startup Bootcamp en was onder de indruk. ‘Er ontstaat veel werkgelegenheid. Het hippe terrein van de dichtbijgelegen Riekerpolder, met betaalbare woningen voor studenten en statushouders, verhoogt het imago van een gewilde startup-locatie. Voor de lokale economie dus van groot belang voor Nieuw-West,’ aldus Meijler.

De SP is blij dat de leegstand van kantoorruimte in Nieuw-West op deze manier snel afneemt. André Meijler: ‘De volgende stap is dat het stadsdeelbestuur inhaakt en beleid ontplooit ter bevordering van de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden voor inwoners van Nieuw-West, wellicht in samenwerking met de voortvarende startupbedrijven in B-Amsterdam. De herziening van het bestemmingsplan voor dit gebied levert hiervoor al een solide basis.’

Foto: SP

U bent hier