h

Stimuleer zelfbeheer van binnentuinen (update)

25 januari 2017

Stimuleer zelfbeheer van binnentuinen (update)

(oorspronkelijk bericht 4-10-2016) De SP wil dat het stadsbestuur samen met woningcorporaties bewoners op weg helpt om zelf gedeelde binnentuinen te beheren. SP-raadslid Erik Flentge: “Veel bewoners weten niet van de mogelijkheden om de tuin binnen een woonblok zelf te beheren, of krijgen weinig medewerking van de verhuurder. Dat is jammer, want als bewoners de binnentuin kunnen beheren, krijgen ze veel meer te zeggen over hun eigen leefomgeving. Bovendien ontstaat er zo veel meer een buurtgevoel.” 

Foto: SP Amsterdam

Achter veel Amsterdamse gevels gaan mooie binnentuinen schuil. In sommige gevallen is de binnentuin in stukken verdeeld en heeft elke aanliggende woning zijn eigen stukje tuin. Maar juist in Amsterdam met zijn geschiedenis van coöperatieve woningbouw, zijn er veel binnentuinen waar de ruimte gedeeld wordt. Soms mogen bewoners meepraten over het beheer van de binnentuin. Maar het komt ook vaak voor dat de binnentuin helemaal verboden toegang is, en bewoners er alleen vanuit hun huis naar mogen kijken. Voor zo’n binnentuin wordt soms wel ‘kijkgeld’ gevraag door de verhuurder.

Flentge ging samen met een medewerker van Eigen Haard op bezoek bij een aantal binnentuinen in de Indische Buurt waar bewoners de tuin beheren. Flentge: “Ik sprak met bewoners die heel blij waren dat zij samen konden tuinieren en wat moois van de binnentuin konden maken. Of bijvoorbeeld groenten konden telen in een moestuintje. Voor corporaties is het óók fijn: zij kunnen taken die ze eerst uitbesteedden aan een bedrijf, in handen leggen van bewoners. Het lijkt me  goed als er meer bekendheid komt voor de mogelijkheden van zelfbeheer, en verhuurders er meer voor openstaan.”

Update 25-1-2017

Het voorstel van de SP is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Al dit jaar gaat !WOON, de opvolger van de Wijksteunpunten Wonen, buurtbewoners met plannen helpen bij het regelen van zelfbeheer van binnentuinen. De gemeente gaat bekendheid geven aan geslaagde projecten, opdat goed voorbeeld goed doet volgen. Erik Flentge is blij met de brede steun in de raad: “Ik hoop dat dit actieve bewoners net het steuntje in de rug geeft om het beheer van hun binnentuin over te nemen en dus meer invloed te kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving.”

U bent hier