h

Coalitie wil meer handhavers op straat

2 november 2016

Coalitie wil meer handhavers op straat

VVD, D66 en SP stellen voor om ruim drie miljoen euro uit te trekken voor meer gemeentelijke handhavers en schoonmakers op straat. SP-raadslid Peter Kwint: “Handhavers zorgen ervoor dat regels op papier, ook echt nageleefd worden in de praktijk. Meer handhavers betekent dus dat de buurten van de stad schoner, veiliger en beter leefbaar worden, en daar ben ik ontzettend voor.”

Volgende week stelt de gemeenteraad de begroting voor 2017 vast. De SP dient samen met de VVD en D66 een voorstel in om 1 miljoen uit te trekken voor het aanpakken van onveiligheid op straat. Nog eens 1 miljoen is bestemd voor het aanpakken van troep op straat, zoals zwerfvuil en verkeerd aangeboden afval.  De overige 1,2 miljoen willen de coalitiepartijen uittrekken voor meer schoonmaak in de openbare ruimte.

Het is de bedoeling dat het extra personeel wordt ingezet op plekken waar bewoners overlast melden. Kwint: “Bewoners weten het beste wat er speelt in de buurt, dus dit is een mooie manier om hen meer zeggenschap te geven over hun leefomgeving.”

U bent hier