h

Houd Noord toegankelijk voor de noorderlingen (opinie)

21 december 2016

Houd Noord toegankelijk voor de noorderlingen (opinie)

Vorige week schreef Bas Kok in het Parool over de oorsprong van de schuldproblemen in Amsterdam Noord. SP-fracievoorzitter Frans Jurrema reageert: De SP is voor behoud van sociale huur, ook in Noord.

Deze opinie verscheen 21 december in Het Parool.

Als ik me niet vergis is Bas Kok historicus. Voor zover ik dat als leek kan beoordelen, klopt zijn beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam Noord. Het is genoegzaam bekend: Noord deed dienst als de achterbuurt van Amsterdam en later als reservoir van goedkope arbeidskrachten voor de grote scheepswerven. Ik zou zelf wat meer de nadruk willen leggen op die andere kant, de trotse arbeidersgeschiedenis van Noord, maar dat terzijde.

Maar waar Kok echt de plank volledig misslaat, is bij de beschrijving van de huidige ontwikkelingen in Noord. De armoedeproblemen zouden volgens Kok door de gemeente veroorzaakt zijn omdat Noord knokt voor het behoud van sociale huurwoningen. Er wordt inderdaad geknokt in Noord om de sociale woningvoorraad in Noord in stand te houden, de SP doet daar graag aan mee. Maar dat heeft in het geheel niets te maken met het gemeentelijk beleid van bewuste segregatie zoals Kok beweert. Wij willen sociale huurwoningen behouden om te voorkomen dat de huidige bewoners uit Noord verdrongen worden.

Amsterdam en zeker ook Noord wordt steeds populairder bij mensen met wat meer geld. Als we niet oppassen verandert Noord in een rap tempo in een plek die huidige bewoners en hun kinderen niet meer kunnen betalen. Die schattige arbeiderswoningen in die romantische tuindorpen zijn namelijk erg populair bij mensen met wat hogere inkomens. Het gevolg is wat men met een verhullend woord ‘gentrificatie’ noemt: hogere huren, een steeds duurdere leefomgeving en zodoende verdringing van de huidige bewoners. Wij gunnen iedereen een mooi huis maar wij zullen samen met Noordelingen vechten tegen een totale overname van het stadsdeel door de hogere inkomens.

Het probleem van het ontstaan van achterstandswijken gaan we niet oplossen door een massale uitverkoop van onze sociale woningvoorraad. Wat wel helpt is op de vele lege plekken nieuwe huizen bij te bouwen, en dan in alle prijsklassen. Zo vangen we twee vliegen in een klap: de huidige bewoners van Noord met lagere inkomens kunnen in hun vertrouwde buurt blijven wonen en door het toevoegen van nieuwbouw gaan we de tweedeling in de stad te lijf. Dat is waar de SP in Noord voor staat en dat is wat onze SP-wethouder op volle kracht aan het uitvoeren is. En daar zijn we trots op.

Frans Jurrema
Fractievoorzitter SP Amsterdam Noord          

U bent hier