h

Compenseer onderbetaald thuiszorgpersoneel

5 april 2017

Compenseer onderbetaald thuiszorgpersoneel

Foto: Judy van der Velden

De SP vindt dat thuiszorgbedrijf Parnassus Thuiszorg haar personeel moet compenseren voor geleden schade door onderbetaling en schijnconstructies. SP-raadslid Nelly Duijndam wil weten wat de gemeente daaraan gaat doen: ''Het personeel is na acties met FNV in het gelijk gesteld en heeft bij Parnassus inmiddels betere arbeidsvoorwaarden afgedwongen. Maar Parnassus weigert hen te compenseren voor geleden schade, ook al is dat wettelijk verplicht. Wat mij betreft legt de gemeente sancties op aan Parnassus Thuiszorg zolang het bedrijf zich niet aan de wet houdt.''

Parnassus Thuiszorg is een bedrijf dat in opdracht van de gemeente thuiszorg levert aan mensen die hulp nodig hebben bij het huishouden. Voor Amsterdamse thuiszorgmedewerkers geldt de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Parnassus heeft deze cao ontlopen door werknemers te betalen volgens de cao Schoonmaak. Het loon volgens die cao is lager dan het loon volgens de cao Thuiszorg. Duijndam: ''Goed dat het bedrijf daarvoor op de vingers is getikt. Maar al die medewerkers moeten ook het achterstallige salaris krijgen waar ze voor al dat werk recht op hebben. Parnassus mag dat niet in zijn zak steken.''

Sinds de Amsterdamse thuiszorg en Hulp bij huishouden in handen is van commerciële aanbieders gaat er veel mis. Nelly Duijndam: “Het principe van de commercie gaat altijd wel ten koste van iemand. Vaak zijn het de patiënten. In dit geval zijn het de werknemers.“ De SP wil dat zorg betrouwbaar is en strijdt daarom voor betaalbare zorg in overheidshanden, ook in Amsterdam. Duijndam: “Zorg is té belangrijk om over te laten aan commerciële bedrijven die liever geld verdienen dan werknemers en patiënten fatsoenlijk te behandelen .”

Foto: SP
SP-raadslid Nelly Duijndam

U bent hier