h

Initiatief voor nationaal museum voor slavernijverleden (update)

20 december 2017

Initiatief voor nationaal museum voor slavernijverleden (update)

(oorspronkelijk bericht 30 juni 2017) GroenLinks, SP en PvdA willen dat het stadsbestuur gaat verkennen of er een nationaal museum voor slavernijverleden kan komen. Dat staat in een voorstel dat de partijen indienen in de week van Keti Koti, het jaarlijkse slavernijbevrijdingsfestival. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Wij ondersteunen dit initiatief van GroenLinks-raadslid Simion Blom van harte. Het slavernijverleden is een belangrijk maar ook onderbelicht deel van onze geschiedenis. Tegelijkertijd is kennis van dat verleden enorm belangrijk om de huidige wereld te begrijpen.”

Tot 1863 was er sprake van slavernij in gebieden die onder Nederlands bewind stonden. In de eeuwen daarvoor was slavernij een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Veel Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd met geld dat verdiend is in de slavenhandel. Veel inwoners van Amsterdam hebben voorouders die zijn gebruikt als slaven.

Het voorstel van GroenLinks, SP en PvdA roept verder nog op tot meer aandacht in het onderwijs voor het thema. Zo moeten leerkrachten die meer aandacht aan het onderwerp willen besteden beter ondersteund worden. Nelly Duijndam: “Het is erg belangrijk dat het slavernijverleden een prominente plek krijgt in onze samenleving en dat alle Amsterdammers daar kennis van kunnen nemen. Dit zorgt ook voor meer begrip tussen bewonersgroepen met verschillende culturele achtergronden.”

Update 20 december 2017

Het plan van GroenLinks, SP en PvdA voor een Slavernijmusem is aangenomen door de hele gemeenteraad! Het stadsbestuur gaat nu aan de slag en trekt geld uit voor een verkennend onderzoek en andere voorbereidingen. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Dit is mooi nieuws. Dit is een hele belangrijke stap in de erkenning naar het slavernijverleden. Hiermee doen we meer recht aan de geschiedschrijving. Het wordt tijd dat we ons bewust worden van de geschiedenis van alle Amsterdammers. Ik hoop dat we daar met dit initiatief aan bijdragen.”

U bent hier