h

Stimuleer zwemmen in Zuidoost (Update)

27 juli 2017

Stimuleer zwemmen in Zuidoost (Update)

Foto: shirley de jong

(Oorspronkelijk bericht: 20 juni 2017) De SP en de PvdA willen dat de gemeente zich gaat inzetten voor betere zwemvaardigheden in stadsdeel Zuidoost. Zo willen de partijen dat er op scholen en bij buurtactiviteiten meer aandacht komt voor de zwemsport. Ook willen SP en PvdA dat het stadsbestuur onderzoekt hoe er meer peuterbadjes kunnen worden aangelegd zodat meer kinderen op jonge leeftijd gewend raken aan water en zwemmen. Op deze manier hopen de partijen een eind te maken aan het achterblijvend aantal zwemdiploma’s in het stadsdeel.

In een waterrijke stad als Amsterdam hoort ieder kind een zwemdiploma te halen. Toch is dit lang niet altijd zo. In sommige stadsdelen groeien relatief veel kinderen op zonder zwemdiploma. Bij het verlaten van de basisschool heeft 20 procent van de jongeren in Zuidoost nog geen zwemdiploma.  Ook in Noord en Nieuw-West is het aantal kinderen zonder zwemdiploma hoger dan gemiddeld. Reden voor SP en PvdA om het zwemgedrag in deze gebieden te stimuleren.

SP-duoraadslid Robert Brand: “Als kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met water en zwemmen, vergroot dat de kans dat zij later hun zwemdiploma halen. Peuterbadjes zijn een mooie manier om kleine kinderen spelenderwijs hiermee kennis te laten maken. Daarom is het goed om te kijken of de aanleg van extra peuterbadjes, te beginnen in Zuidoost, kan bijdragen aan het vergrote van het diplomabezit in de stad.”

PvdA-raadslid Orhan Kayar: “We horen de laatste jaren te vaak dat kinderen verdrinken. Dat is een nachtmerrie die we zo vaak mogelijk moeten voorkomen. Ik wil dat elk Amsterdams kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Dat betekent dat we zwemmen moeten stimuleren in gebieden waar het aantal diploma’s het laagst ligt.”

Update 27 juli 2017

De gemeente Amsterdam gaat de aanleg van een of meer peuterbadjes in Zuidoost onderzoeken. Daarnaast zal op scholen en bij buurtactiviteiten meer aandacht komen voor de zwemsport. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de voorstellen van SP en PvdA. SP-duoraadslid Robert Brand: “Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met zwemmen, halen later vaker hun zwemdiploma. Heel belangrijk in een waterrijke stad als Amsterdam. Ik ben dan ook blij dat de aanleg van extra peuterbadjes wordt onderzocht en dat er meer aandacht komt voor de zwemsport.”

U bent hier