h

Buurten in Jeruzalem: Wisselende tevredenheid groot onderhoud

20 augustus 2017

Buurten in Jeruzalem: Wisselende tevredenheid groot onderhoud

Foto: SP Amsterdam

Bij het groot onderhoud dat woonstichting De Key uitvoert in de wijk Jeruzalem gaat nog niet alles goed. Dat bleek toen de SP naar aanleiding van enkele klachten de buurt introk. Hoewel sommige bewoners aangaven tevreden te zijn, meenden anderen dat de communicatie slecht was. Er werd geschoven in de planning, gas, licht en water werden onaangekondigd afgesloten en reactie van De Key op bewonersklachten bleef uit.

Een substantieel deel van de bewoners is van mening dat de werkzaamheden nog niet afgerond zijn en velen hebben last van schimmel, lekkage en vocht. Gelukkig bleef het aantal meldingen van schade aan eigendommen tijdens de werkzaamheden beperkt.

De SP in Oost gaat De Key nu aanspreken op de resultaten van haar buurtonderzoek. Daarbij zal aangedrongen worden op het verbeteren van de communicatie met bewoners, het uitvoeren van de achterstallige werkzaamheden en het oplossen van klachten.

U bent hier