h

Ook Noord krijgt een woningcoöperatie

30 november 2017

Ook Noord krijgt een woningcoöperatie

Op initiatief van de SP, PvdA, GroenLinks en PvdO komt er ook in stadsdeel Noord een woningcoöperatie met nieuwbouwwoningen. De partijen dienden een voorstel in dat dit soort betaalbare huurwoningen in zelfbeheer in de nieuwbouwwijk Elzenhagen mogelijk maakt. Het voorstel kreeg steun van de gehele raad. SP-raadslid Tiers Bakker: “Wooncoöperaties zijn wat mij betreft een veelbelovende manier van wonen voor de toekomst. Geen zakkenvullende huisbazen, geen bureaucratische corporaties, maar huurders aan de macht. Wat mij betreft komt daar meer plek voor in Amsterdam.”

De komende jaren komt er ten noorden van het Noorderpark en ten westen van de Noord-Zuidlijn een nieuwe woonwijk: Elzenhagen Zuid. Voor het leeuwendeel van de huizen is eerder al bepaald wat voor soort woningen er komen. Maar voor de 100 zelfbouwwoningen is dat niet het geval. Wat de SP gaat minimaal de helft naar coöperaties die huizen maken in het sociale en/of middeldure huursegment.

Een wooncoöperatie is een nieuw soort woonvorm waarbij een vereniging huizen bouwt die weer worden verhuurd aan de leden. De leden bepalen hoe de huizen beheerd worden, hoe het onderhoud geregeld is of hoe de tuin eruit komt te zien. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan het gebruik van de grond, zoals dat de huizen een bepaalde maximumhuur hebben, en dat ze bewoond worden door mensen die vanwege hun inkomen aangewezen zijn op een sociale of middeldure woning.

Bakker: “In een wooncoöperatie hebben de bewoners maximale invloed op hun directe leefomgeving. In plaats van dat dat alleen weggelegd is voor mensen die een duur huis kunnen kopen, maakt een coöperatie dat voor iedereen mogelijk. Het zou mooi zijn als deze woonvorm in deze wijk de ruimte krijgt om tot bloei te komen.”

U bent hier