h

Verbeter verkeersveiligheid Tuindorp Nieuwendam

22 januari 2018

Verbeter verkeersveiligheid Tuindorp Nieuwendam

Foto: SP

Omwonenden van de (Nieuwe) Purmerweg en Volendammerweg willen een eind aan het te hard rijden van auto’s in hun buurt. Door dit harde rijden zijn er vaak onveilige verkeerssituaties. Reden voor actiegroep ’30 in ons dorp’ om in actie te komen en, gesteund door de SP, op te roepen tot betere verkeersveiligheid.

Dwars door Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam-Noord lopen de Nieuwe Purmerweg, de Purmerweg en de Volendammerweg. Op deze wegen wordt vaak veel te hard gereden. Hierdoor is het niet veilig. Regelmatig zijn er ‘bijna’-ongelukken. Het harde rijden zorgt daarnaast voor veel geluidsoverlast voor omwonenden. Deze problemen zijn al geruime tijd bekend bij het stadsdeel, maar hebben tot op heden nog niet geleid tot maatregelen. 

Reden voor actiegroep ’30 in ons dorp’ om in beweging te komen. Met het ophangen van zelfgemaakte verkeersborden en het verspreiden van flyers willen zij wijzen op de onveilige verkeerssituatie in de buurt. Een oproep aan buurtbewoners, maar ook aan stadsdeel Noord.

“Er wordt al jaren veel te hard gereden in het dorp. Door doorgaand verkeer, maar ook buurtbewoners maken zich er soms schuldig aan. Met deze actie willen we hen vragen om te letten op hun snelheid. Deze week gaan wij, met andere bewoners, in gesprek met het stadsdeel over de situatie. Wij hopen dat zij onze actie zien als aanmoediging om eindelijk wat aan het probleem te doen.’ aldus Marion, Annelie en Chiara van actiegroep ’30 in ons dorp.”

De bewoners worden in hun actie ondersteund door de SP. Robert Brand, lijsttrekker voor de partij in Oud-Noord: “Het te harde rijden is al jarenlang een doorn in het oog van buurtbewoners. Zij hebben vaak aan de bel getrokken bij het stadsdeel, maar concrete maatregelen bleven steeds uit. Dat heeft geleid tot cynisme. Dat merkten we bij een bewonersavond afgelopen najaar. Ook de SP kreeg, bij eerdere schriftelijke vragen in 2014, nul op het rekest. Wij steunen daarom ook van harte de inzet van de bewoners om de problemen op te lossen. Hopelijk geeft deze actie het laatste zetje om de problemen voor altijd te verhelpen.”

Foto: SP

U bent hier