h

Maximale huurprijs voor alle kamerhuurders

6 maart 2018

Maximale huurprijs voor alle kamerhuurders

De SP wil de rechteloosheid van veel jongeren die een gezamenlijke woning huren aanpakken. Door het tekort aan betaalbare woonruimte accepteren veel jongeren woonruimte voor een hoge huurprijs, zonder een degelijk huurcontract of zonder dat zij zich zelfs mogen inschrijven. De SP wil dat verhuurders woningen voortaan alleen nog mogen verhuren aan meerdere jongeren als al deze jongeren een eigen huurcontract krijgen.

Steeds vaker proberen beleggers huizen te verhuren aan groepen jongeren. Zij bepalen dan vaak dat 3 of 4 jongeren met elkaar een groep dienen te vormen waar ze dan zo een huur van twee- tot drieduizend euro voor durven te vragen. Dit terwijl in praktijk elke jongere een eigen kamer huurt, waarvoor een maximale puntentelling geldt (vaak enkele honderden euro’s). Sinds vorig jaar moet de woningeigenaar voor deze verhuur wel een vergunning aanvragen bij de gemeente. Die vergunning wordt verleend als voldaan wordt aan isolatie-eisen (beperken overlast voor de buurt) en een gezamenlijke kamer (echt samen wonen). Als het aan de SP ligt komt hier een extra voorwaarde bij: elke jongere krijgt zijn eigen huurcontract en daarmee een gemaximeerde prijs en het recht zich in te schrijven.

Volgens SP-raadslid Erik Flentge is het hard nodig dat jongeren beter beschermd worden tegen de macht van de vastgoedeigenaren. “Kamerhuur, vaak onder de noemer ‘woningdelen’, biedt voor veel jongeren de enige kans om woonruimte te vinden in onze stad. Ik vind dat deze jongeren de kans moeten houden om in onze stad te blijven wonen, maar nu worden de kamerprijzen steeds verder opgestuwd waardoor voor veel jongeren deze kamers al niet meer te betalen zijn. Studenten leggen het vaak af tegen jongeren die net hun eerste baan hebben en daardoor iets meer kunnen betalen. We moeten deze prijsopdrijving voorkomen en Amsterdam een betaalbare stad voor iedereen laten zijn.

U bent hier