h

Stadsbestuur garandeert zorg voor mensen met pgb-problemen

9 maart 2018

Stadsbestuur garandeert zorg voor mensen met pgb-problemen

Foto: Omer Ziv

Het stadsbestuur gaat op verzoek van de SP een oplossing regelen voor mensen die problemen hebben omdat de termijn is verstreken van hun persoonsgebonden budget voor zorg (pgb). SP-raadslid Nelly Duijndam: “Daar ben ik heel blij mee. Mensen die wel zorg nodig hebben dreigden zonder hulp bij het huishouden te komen zitten. Het is goed dat het stadsbestuur snel ingrijpt om dat te voorkomen.”

Dit  jaar kijkt de gemeente of mensen die zelf hun zorg regelen via een persoonsgebonden budget, nog wel recht hebben op dat budget. Mensen die niet door hadden dat ze verlenging moesten aanvragen kwamen ineens zonder geld te zitten. Bovendien kampt de tussenpersoon die verlenging van het recht op pgb regelt de stichting MEE,  momenteel met wachtlijsten. Daardoor is voor een groep van zo’n honderd cliënten het pgb stopgezet, terwijl ze nog steeds zorg nodig hebben.

Het stadsbestuur heeft nu op verzoek van de SP beloofd ervoor te zorgen dat al deze Amsterdammers geld blijven krijgen om zorg te kunnen regelen. Bovendien gaat de gemeente kijken of het mogelijk is dat er alleen nog herkeuringen nodig zijn voor mensen van wie je kunt verwachten dat de gezondheid langzaam weer beter wordt. Duijndam: “Dat zou wel een verbetering zijn. Want tot nu toe moesten bijvoorbeeld ook mensen met MS zich om de zoveel tijd opnieuw laten keuren. Dat is veel gedoe, terwijl niemand daar iets mee opschiet.”

U bent hier