h

Voorkom terugkeer heroïneproblematiek

19 april 2018

Voorkom terugkeer heroïneproblematiek

De SP wil dat het stadsbestuur maatregelen neemt om te voorkomen dat de heroïneproblematiek uit het verleden weer de kop op steekt. Belangenverenigingen trekken aan de bel omdat het aantal momenten voor heroïneverstrekking is verminderd vanwege personeelsgebrek bij de GGD. SP-raadslid Nicole Temmink: “Een goed gebruikersprogramma voorkomt drugshandel en gebruikersoverlast en zorgt ervoor dat verslaafden niet aan hun lot worden overgelaten. Als mensen die er bovenop zitten aan de bel trekken, wil ik dat het stadsbestuur daar voldoende aandacht voor heeft.”

Sinds eind jaren negentig bestaan er programma’s om heroïne te verstrekken aan verslaafden, en het gebruik van de heroïne te begeleiden. Sinds afgelopen december verstrekt de GGD vanwege personeelsgebrek ‘s avonds geen heroïne meer aan cliënten. Uit onderzoek van de adviesraad van cliënten (CAR) blijkt dat een deel van de cliënten zich vanwege ontwenningsverschijnselen constant ziek voelt. Dit leidt ertoe dat zij ter compensatie andere middelen gaan gebruiken zoals bier, slaappillen en straatheroïne.

Temmink: “Ik snap dat het verstrekken van heroïne begeleid moet worden door goed opgeleid personeel. Maar Intussen is al wel een half jaar bekend dat er een personeelsgebrek is en hebben we nog steeds geen oplossing. Ik maak me zorgen over de signalen die we horen van belangenverenigingen. Daarom wil ik graag weten wat het stadsbestuur nou doet om het personeelsgebrek op te lossen of welke alternatieve maatregelen het stadsbestuur neemt om te voorkomen dat we de heroïneproblematiek uit het verleden weer terug gaan zien in Amsterdam.” De SP heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadbestuur. 

U bent hier