h

Akkoord GroenLinks, D66, PvdA, SP: meer democratie, minder markt

24 mei 2018

Akkoord GroenLinks, D66, PvdA, SP: meer democratie, minder markt

Foto: SP

SP, GroenLinks, D66 en PvdA hebben vandaag het coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin staan de afspraken die de partijen voor de komende vier jaar hebben gemaakt.

De SP bestuurt mee op voorwaarde dat Amsterdam een fijnere stad wordt voor de mensen die er wonen en een leven opbouwen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: “De belangen van de Amsterdammers staan voorop. Met dit nieuwe stadsbestuur kan de SP nog beter een vuist maken tegen de woekerpraktijken van bedrijven en personen die liever veel geld verdienen dan rekening houden met anderen.” Belangrijke SP-resultaten van de afgelopen vier jaar op het gebied van wonen en sociale zaken worden in dit coalitieakkoord voortgezet. Ivens: ”Maar we gaan verder: zo gaan we zorgen dat er méér sociale huurwoningen komen in plaats van minder zodat bewoners niet langer de stad uit worden gejaagd. Daarom zijn we er trots op deel te nemen aan deze coalitie en er een duidelijk SP-stempel op te drukken.”

Wonen en wijken
Op het gebied van wonen hebben de partijen afspraken gemaakt om het  tekort aan betaalbare huizen voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen te bestrijden. De verkoop van sociale huurwoningen wordt  alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan en er worden veel nieuwe betaalbare huizen bijgebouwd. Jarenlang nam het aantal sociale huurwoningen af, maar eindelijk gaat de voorraad weer groeien met ongeveer 1000 woningen per jaar. Deze huizen zullen in de praktijk met voorrang naar Amsterdammers gaan. Daarnaast wordt de helft van de nieuwbouwhuizen met een middenhuur of hoge huurprijs ook met voorrang gereserveerd voor mensen die een betaalbaar huis in Amsterdam achterlaten. Onder aanvoering van de beoogd wethouder van de SP gaat het stadbestuur extra werk maken van  de leefbaarheid in de wijken . Daar is 40 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Ook komen er meer handhavers en schoonmakers. Daarnaast is afgesproken dat de nodige verduurzaming niet ten koste zal gaan van kleinere inkomens.

Sociale zaken
De nieuwe coalitie gaat het beleid van SP-wethouder Arjan Vliegenthart voortzetten op het gebied van sociale zaken. De gemeente blijft helpen om iedereen aan het werk te helpen, niet door mensen onnodige regeltjes en straffen op te leggen, maar door veel persoonlijke aandacht te geven en vooral te kijken naar wat mensen willen en kunnen. Dankzij de SP  werd vier jaar geleden veel extra geld vrijgemaakt voor het ondersteunen van méér mensen met weinig geld. Die regelingen blijven bestaan en worden zelfs uitgebreid, zodat ook werkende mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen er recht op krijgen. De werkbrigade die door Vliegenthart werd opgericht en die volgend jaar zou aflopen, wordt verlengd en uitgebreid zodat de gemeente elk jaar 500 betaalde werkplekken heeft voor mensen die aan het werk willen maar bij wie dat tot nu toe niet lukte.

Zorg
De komende jaren wil de gemeente meer invloed uitoefenen op de manier waarop de zorg wordt geregeld in Amsterdam. Over een periode van vier jaar trekt het stadsbestuur 100 miljoen euro uit voor de zorg. De perverse prikkel bij commerciële thuiszorgbedrijven om zo min mogelijk zorg te leveren en daarmee méér winst te maken moet verdwijnen door in een aantal wijken zorgcoöperaties op te zetten. In een coöperatie staat niet concurrentie maar juist samenwerking centraal, waardoor  de behoefte van de cliënt weer op de eerste plaats komt te staan.

De stad is van de mensen
De SP gaat samen met de coalitiepartners de macht terugpakken van de markt, zodat de mensen het weer voor het zeggen krijgen in plaats van de grootverdieners. Vorige week werd al een vergaand pakket aan maatregelen bekend gemaakt om de uitwassen van de toerismeindustrie te bestrijden. De toekomstige coalitie wil bewoners vergaande macht geven in hun eigen buurt. Zo komen er buurtbudgetten  en beslissen buurtbewoners mee over de besteding van dit gemeentegeld. Het stadsbestuur gaat een vuist maken tegen racisme en discriminatie.

Bestuurders voor de SP
De SP mag één wethouder leveren, die zal gaan over de onderwerpen wonen, bouwen, wijkaanpak, openbare ruimte, groen, stadsreiniging en dierenwelzijn. Kandidaat voor deze wethouderspost is Laurens Ivens. Hij was afgelopen vier jaar ook wethouder wonen voor de SP en Laurens was de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor de derde keer lijsttrekker.

In stadsdeel Noord mag de SP de stadsdeelvoorzitter leveren, dat is voor het eerst in het bestaan van de SP. Kandidaat voor deze post is Erna Berends. Erna begon in Noord als buurtactivist en richtte samen met buurtbewoners de huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt op om sloop van de huizen te voorkomen. De afgelopen vier jaar was Erna al stadsdeelbestuurder en was zij verantwoordelijk voor de onderwerpen bouwen, ruimtelijke ordening en welzijn.

In stadsdeel Nieuw-West is Erik Bobeldijk beoogd stadsdeelbestuurder. Na vier jaar deelraadslid te zijn geweest werd Erik vier jaar geleden de eerste bestuurder van de SP in Nieuw-West. Hij was daar verantwoordelijk voor de onderwerpen armoedebestrijding, dienstverlening, openbare ruimte en verkeer.

Jakob Wedemeijer is beoogd stadsdeelbestuurder in stadsdeel Zuidoost. Jakob was de afgelopen jaren wethouder voor de SP in Eindhoven en was verantwoordelijk voor onder meer de onderwerpen

diversiteit, sport en mondiale bewustwording. Voordat hij SP-wethouder werd, werkte Jakob als advocaat met als specialismes asiel- en vreemdelingenrecht. Jakob woont in Amsterdam Nieuw-West.

Op woensdag 30 mei wordt het nieuwe coalitieakkoord officieel vastgesteld in de gemeenteraad, en worden de wethouders geïnstalleerd. Voorafgaand aan die raadsvergadering zijn de SP-leden aan zet. Op een speciaal belegde ledenraadpleging zullen zij hun mening over dit onderhandelingsresultaat geven.

Zie ook:

U bent hier