h

Internationale actie voor betaalbaar wonen

17 juli 2018

Internationale actie voor betaalbaar wonen

Amsterdam komt samen met zeven andere wereldsteden, zoals Londen, Parijs en New York in actie te tegen de almaar stijgende huizenprijzen. SP-wethouder Laurens Ivens: “Onze huizenmarkt wordt overspoeld door mensen die vooral veel geld willen verdienen. Mensen die een huis nodig hebben om in te wonen zijn daarvan de dupe. Het is goed om te zien dat er na jaren waarin internationaal het marktdenken domineerde, en het grote geld zijn gang kon gaan, er nu een tegenbeweging vanuit de steden op gang komt. De mensen staan centraal, niet de markt.”

Veel wereldsteden hebben met elkaar gemeen dat de huizenprijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. In een gezamenlijke manifest waarschuwen de steden dat het grote geld veel te veel macht heeft gekregen over de huizenmarkt. Gevolg daarvan is dat de lagere en middeninkomens de stad uit worden gedreven, de sociale samenhang in buurten verdwijnt en steden onleefbaar worden.

De ondertekenaars van het manifest willen meer middelen om de markt aan banden te leggen, meer aandacht voor het belang van de gemeenschap, en meer macht voor bewoners die zelf aan de slag willen met de leefbaarheid in hun buurt. Deze week boden zij het manifest aan bij het politieke forum over ‘transformaties naar duurzame en veerkrachtige steden’ van de Verenigde Naties. Ivens: “Ik ben er enthousiast over dat we dit thema op de agenda zetten samen met andere steden die dezelfde problemen hebben als wij. Den Haag steekt tot nu toe nauwelijks een hand uit om ons te helpen, en blijft conservatief vasthouden aan het neoliberale idee dat zonder ingrijpen de markt alles wel oplost. Het lijstje ondertekenaars van het manifest laat zien dat Amsterdam niet alleen staat en dat er een andere manier van denken nodig is.”

U bent hier