h

Verbazing over onderwijsglossy

16 oktober 2018

Verbazing over onderwijsglossy

Foto: SP

De SP wil opheldering over de glossy De Klas. De glossy wordt uitgegeven in opdracht van de gemeente Amsterdam en moet ‘de kwaliteit van het onderwijs verbeteren’, maar is wat de SP betreft verkwisting van publiek geld. Raadslid Erik Flentge: ‘Het uitgeven van een glossy is onzinnig. Wie het lerarentekort wil terugdringen en het vak van leraar aantrekkelijker wil maken, kan beter het salaris van leraren verhogen en de werkdruk verlagen.’

De gemeente is een campagne gestart om het leraarschap in een positief daglicht te stellen. Wie een blik in de glossy werpt kan zich niettemin afvragen op welke wijze de glossy bijdraagt aan waardering voor de leraar en een positieve kijk op het onderwijs. Zo kent de glossy onder andere de rubriek ‘een kijkje in de broodtrommel van de docent’ en wordt de vraag opgeworpen of de docent van de toekomst wellicht een robot is.

De SP wil onder andere van de wethouder weten hoeveel geld er gemoeid is met het uitgeven van de glossy. Daarnaast is de SP benieuwd op welke wijze het uitgeven van een glossy moet bijdragen aan het oplossen van problemen als het lerarentekort en de hoge werkdruk van Amsterdamse onderwijzers.

Zie ook:

U bent hier