h

Plannen voor veel nieuwe huizen in Amsterdam

22 november 2018

Plannen voor veel nieuwe huizen in Amsterdam

Foto: cc g. stolk

Het stadsbestuur wil alles op alles zetten om tot 2025 ruim 50.000 woningen bij te bouwen in Amsterdam. Daarbij zet het stadsbestuur maximaal in op betaalbaarheid. SP-wethouder Laurens Ivens (bouwen en wonen): “Onze stad heeft heel veel extra betaalbare huizen nodig om de woningnood te bestrijden. Deze huizen moeten ervoor zorgen dat kinderen die in Amsterdam opgroeien hier in de toekomst ook kunnen blijven wonen. En dat Amsterdam een stad blijft waar ook bouwvakkers, verplegers of medewerkers uit de kinderopvang een plek hebben.”

In de periode 2018-2025 wil het stadsbestuur dat er jaarlijks gemiddeld 7500huizen bijgebouwd worden in Amsterdam. Voor een deel van die huizen is al afgesproken in welke prijscategorie ze vallen. Waar het stadsbestuur nog wel invloed op kan uitoefenen, wordt ingezet op sociale of middeldure woningen, bestemd voor mensen met een jaarinkomen tot 60.000 euro.

De huizen worden binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd. Zo komen er veel woningen bij op bedrijventerreinen als de NDSM-werf en het Westelijk Havengebied binnen de ring. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om extra huizen te bouwen binnen bestaande woonwijken die de komende jaren worden verbeterd.

Niet eerder werden er in zo’n periode zoveel huizen gebouwd in Amsterdam. Ivens: “Het wordt dan ook een behoorlijke uitdaging. Daarbij hebben we ook medewerking vanuit het Rijk nodig, want corporaties betalen nu nog heel veel extra Rijksbelasting wat direct afgaat van hun nieuwbouwbudget. Ook is het spannend of er wel genoeg bouwvakkers te vinden zijn. Maar als we deze nieuwbouwoperatie niet doen, blijft de woningnood veel te hoog en blijven de prijzen toenemen, net als de wachttijd voor een betaalbaar huis. We gaan volop aan de slag om de strijd tegen de woningnood te voeren.”

U bent hier