h

Investeer in meer P+R-plekken

20 december 2018

Investeer in meer P+R-plekken

Op initiatief van de SP en de coalitiepartijen PvdA, Groenlinks en D66 gaat de gemeente onderzoek doen naar uitbreiding van het aantal plekken voor Park en Ride (P+R). Dit zijn plekken waar bezoekers aan de stad hun auto goedkoop kunnen parkeren om vervolgens met het OV op hun bestemming te komen. Hierbij wordt ook bekeken hoe het ‘afstempelgebied’ van de P+R kaartjes het beste kan worden vergroot, zodat meer reizigers de mogelijkheid om P+R te gebruiken om naar hun bestemming in Amsterdam te reizen. Daarnaast verleende de SP ook steun aan het voorstel van de PvdA om te onderzoeken of het mogelijk is de korting op het parkeertarief voor bezoekers aan bewoners te verruimen van 50% naar 65%.   

Met de P+R terreinen stimuleert de gemeente bezoekers van Amsterdam niet met de auto de stad in te rijden. Dit moet zorgen voor betere bereikbaarheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit. Momenteel is het zo dat mensen die gebruik maken van een P+R plek alleen goedkoop naar het centrum van de stad kunnen reizen. Als het aan de SP ligt wordt dit ‘afstempelgebied’ vergroot, zodat  P+R gebruikers ook goedkoop naar plekken buiten het centrum kunnen reizen.

Een onderzoek hiertoe kan rekenen op steun van de hele gemeenteraad. SP-raadslid Tiers Bakker: “Ik ben blij dat de raad inziet dat als we minder auto’s in de stad willen, je ook een betaalbaar alternatief moet bieden. P+R is zo’n alternatief. Een populair alternatief,  locaties als P+R Zeeburg  en P+R Olympisch Stadion zijn dagelijks afgeladen vol. Meer plekken zijn dus hard nodig. Met meer P+R-voorzieningen houden we Amsterdam voor iedereen bereikbaar. Ook mogelijke extra korting op het parkeertarief voor bezoekers aan bewoners op plekken waar een bezoekersregeling van kracht is draagt bij aan een bereikbare stad."  

U bent hier