h

Stadsbestuur onderschrijft wens SP: Airbnb niet meer in economische denktank

22 maart 2019

Stadsbestuur onderschrijft wens SP: Airbnb niet meer in economische denktank

Foto: SP / Creative Commons

Vanmiddag is bekend geworden dat het stadsbestuur zich heeft uitgesproken tegen het lidmaatschap van Airbnb in de Network Council, een denktank die de gemeente adviseert. Dat is een gevoelige tik op de vingers van de multinational. De SP is blij met het signaal dat het college hiermee afgeeft.

SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “Airbnb weigert met de gemeente afspraken te maken over het aanpakken van illegale verhuur en overlast in de stad. Met deze weigering lapt de multinational democratische besluiten van de gemeenteraad aan haar laars. Dan is het natuurlijk niet uit te leggen aan Amsterdammers, dat Airbnb via een denktank gewoon wel weer gaat zitten meepraten over de toekomst van de stad.”

Vorig jaar mei toen Airbnb toetrad tot de economische denktank, wilde de SP de multinational al weren. Het massatoerisme gestimuleerd door Airbnb zorgt voor veel overlast in de buurten en de verhuurpraktijken hebben ook nog eens een prijsopdrijvend effect op de toch al forse woning- en huurprijzen in Amsterdam. Kortom: de SP is blij dat de gemeente nu eindelijk ook inziet dat Airbnb niet het bedrijf is dat plaats moet nemen in een overlegorgaan om grootstedelijke problemen op te lossen. Airbnb is nu juist een van de veroorzakers van deze problemen.

Omdat Amsterdam samen met andere partijen als de provincie Noord-Holland, Almere en Zaanstad in de denktank zit kan het stadsbestuur niet in haar eentje besluiten het lidmaatschap van Airbnb eenzijdig te beëindigen. Wat de SP betreft wordt Airbnb echter zo snel mogelijk uit de denktank verwijderd.  Andere multinationals als Uber en Booking horen eveneens niet thuis in de denktank. Flentge: “Dit is een goede stap, maar nog niet genoeg. Laten we doorpakken. Het stadsbestuur zal ook extra hard moeten handhaven op illegale advertenties van platforms als Airbnb en Booking.”

U bent hier