h

SP: Steun MKB voor een leefbare Dapperbuurt

17 april 2019

SP: Steun MKB voor een leefbare Dapperbuurt

Foto: Yoav Lerman / Flickr

Stadsdeel Oost moet om tafel gaan zitten met winkeliers in de Eerste van Swindenstraat. Op die manier moet de moeizame relatie tussen beide partijen worden verbeterd. SP-commissielid Karel van der Weide: "Om diverse redenen botert het al langere tijd niet tussen de winkeliers en het stadsdeel. Dat moet beter, willen we de winkelstraat in de toekomst ook aantrekkelijk houden."

Vorige week berichtte De Telegraaf dat ondernemers in de Eerste van Swindenstraat  zich onder druk gezet voelen door de gemeente. De winkeliers zijn geschrokken van de hoge dwangsommen die door de gemeente genoemd worden, wanneer bepaalde reclame-uitingen in de openbare ruimte niet worden verwijderd.

Aan de andere kant zijn er ook zorgen bij de ondernemers. Van der Weide: "Winkeliers maken zich zorgen over  de funderingsproblemen van de winkelpanden, de herinrichting van de Eerste Van Swindenstraat en de plannen voor eenrichtingsverkeer. Het wordt tijd de zorgen serieus te nemen en de winkeliers te steunen. Het midden- en kleinbedrijf zijn van grootbelang voor de leefbaarheid van de Dapperbuurt."

De Eerste Van Swindenstraat is een van de belangrijkste woon- en winkelstraten van de Dapperbuurt. Plannen om de straat nieuw leven in te blazen met meer groen en ruimte voor voetgangers moeten begin 2021 hun beslag hebben gekregen. De ondernemers zijn bang dat het instellen van eenrichtingsverkeer tot minder klandizie gaat leiden. Het instellen van eenrichtingsverkeer gebeurt in eerste instantie bij wijze van proef.  Wanneer in juni de resultaten van de proef bekend worden, is het wat de SP betreft zaak om opnieuw met de winkeliers om tafel te gaan zitten om te kijken hoe pijnpunten eventueel weggenomen kunnen worden.

Naast de herinrichtingsplannen spelen er nog twee andere kwesties in de winkelstraat. In 2013 kwamen er funderingsproblemen aan het licht bij meerdere winkelpanden. De kwestie sleept zich nog steeds voort. “Onlangs heb ik weer vragen gesteld over deze kwestie aan het stadsdeel. Het blijkt namelijk dat de herstelwerkzaamheden weer langer gaan duren dan gepland. Zonder voldoende hulp en compensatie wordt het kleine buurtondernemers als de schoenmaker en de interieurwinkel wel erg moeilijk gemaakt het hoofd boven water te houden,” aldus Van der Weide.

De andere kwestie die momenteel in de winkelstraat speelt is de mogelijke verkoop van diverse winkelpanden door de gemeente. Ook hier is het wat de SP betreft zaak om vinger aan de pols te houden. Van der Weide: "Voorkomen moet worden dat de het winkelaanbod in de Dapperbuurt straks alleen nog bestaat uit grote ketens. Het midden- en kleinbedrijf mag niet de buurt uitgejaagd worden door een te hoge huur. Juist een divers winkelaanbod komt de leefbaarheid van de buurt ten goede."

U bent hier