h

Amsterdam komt met actieplan wooncoöperaties

23 september 2019

Amsterdam komt met actieplan wooncoöperaties

Foto: Picasdre / Wikimedia Commons

Het stadsbestuur wil ruim baan geven aan wooncoöperaties voor sociale en middeldure woningen. Er is een actieplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat er over 20 jaar zo’n 40.000 huizen zijn die deel uitmaken van een wooncoöperatie.

SP-wethouder Laurens Ivens: “Door wooncoöperaties een enorme duw in de rug te geven zorgen we aan de ene kant voor meer betaalbare woningen. En aan de andere kant zorgen we ervoor dat bewoners de baas zijn over hun eigen woonblok.  Meer wooncoöperaties passen heel goed in ons ideaal van een stad waar rijk én arm kunnen wonen, en een stad waar de macht bij de bewoners ligt in plaats van bij het grote geld of hogerop in de directiekamers.”

Wat is een wooncoöperatie?
Een wooncoöperatie, ook wel coöperatieve woningbouw genoemd, is een alternatief voor de woningcorporatie of beleggerswoningen. Waar hedendaagse woningcorporaties zoals Ymere of De Key vaak duizenden woningen in bezit hebben en bestuurd worden door directies, is een wooncoöperatie kleinschalig en mag ze geen winst maken. Een woonblok wordt bestuurd door een vereniging die bestaat uit de bewoners zelf. De bewoners beslissen over het onderhoud of de huurverhogingen van hun woningen, of bijvoorbeeld de inrichting van de binnentuin.

Coöperaties in nieuwbouw en bestaande bouw
De snelste weg naar meer woningcoöperaties is door ze op te richten in bestaande bouw óf door nieuwbouwwoningen direct als coöperatie te organiseren. Het stadsbestuur wil met de traditionele corporaties afspraken maken over hoe een deel van de huizen over kan gaan naar woningcoöperaties, waarbij vastgelegd wordt dat de huizen betaalbaar blijven. Voor nieuwbouwcoöperaties wil het stadsdeel nieuwbouwgrond aanwijzen waar alleen coöperaties mogen worden gebouwd. Momenteel zijn de eerste twee projecten al in de maak: op IJburg en aan het Archimedesplantsoen in stadsdeel Oost.  Maar de bedoeling is dat dit op veel meer plekken gaat gebeuren.

U bent hier