h

Nieuwe afspraken voor flink meer betaalbare huurhuizen corporaties

13 november 2019

Nieuwe afspraken voor flink meer betaalbare huurhuizen corporaties

Foto: Henk Kosters / Flickr

De komende jaren neemt het aantal betaalbare corporatiewoningen in Amsterdam fors toe. De komende 4 jaar komen er zo’n 3.000 sociale huurwoningen van corporaties bij. Ook komen er zo’n 1100 middeldure huurwoningen bij. Dat heeft het stadsbestuur samen met corporaties en huurdersorganisaties afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt over betaalbaarheid en verduurzaming.

SP-wethouder Laurens Ivens is trots op deze groei:
“De afgelopen jaren brachten we de uitverkoop tot stilstand, en nu zetten we echt de lijn naar boven in.
Dat is goed nieuws voor al die woningzoekenden die jarenlang op de wachtlijst staan voor een betaalbaar huis. Het is het best mogelijke resultaat in tijden dat vanuit Den Haag volop wordt ingezet op afbraak van de sociale huur.”

Juist dat afbraakbeleid vanuit Den Haag zorgt wat Ivens betreft ook voor de wrange bijsmaak van de nieuwe samenwerkingsafspraken met huurders en corporaties: “Iedereen in Amsterdam kan zien dat dit nog niet genoeg gaat zijn om de woningnood op te lossen en de gekte op de woningmarkt op korte termijn te stoppen. Dat komt omdat de corporaties de komende vier jaar ongeveer een miljard euro moeten ophoesten voor de Haagse verhuurderheffing. Daar hadden we ook duizenden huizen voor kunnen bouwen. Gelukkig hebben we wel afgesproken dat als we het voor elkaar krijgen dat die heffing van tafel gaat, we meteen in actie komen om te zorgen dat er veel meer betaalbare huur bij kan komen. Ik hoop dat het een kwestie van tijd is dat ook het Rijk inziet dat de verhuurderheffing niet uit te leggen is in tijden van een wooncrisis.”

Behalve afspraken over de groei van het aantal betaalbare huizen, zijn op veel meer thema’s afspraken gemaakt. Zie hier een aantal belangrijke afspraken op een rijtje:

Betaalbaarheid
-70% van de sociale huurwoningen worden verhuurd voor zo’n 70 tot 110 euro onder de sociale huurgrens van 720 euro, waardoor ze beschikbaar zijn voor de mensen met de lagere inkomens.
-voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur komt er huurverlaging.
-om te kunnen zorgen voor meer nieuwbouw mag de huur iets sneller stijgen dan de inflatie, vooral voor mensen met een lage huur. De lage inkomens worden hierbij ontzien.

Aanpak achterstallig onderhoud en verduurzaming
-er worden honderden miljoenen per jaar uitgetrokken om woningen op te knappen en verduurzamen. Er komt twee keer per jaar een ‘kwaliteitsoverleg’ tussen gemeente, corporaties en huurders om te bespreken hoe en waar achterstallig onderhoud moet worden aangepakt.
-de co2-uitstoot van huizen gaat omlaag, er komen meer zonnepanelen, en huizen worden beter geisoleerd. De woonlasten mogen niet omhoog als gevolg van verduurzaming, wel omlaag.

Extra aandacht voor speciale groepen
-jaarlijks gaan er tot 200 huizen via voorrang naar leraren en zorgmedewerkers
-er komen proefprojecten waar ouderen weer kleinschalig bij elkaar in een complex wonen en voorzieningen gaan delen.
-er komen meer rolstoelwoningen beschikbaar om de grote tekorten aan te pakken

Het totaalpakket van de Samenwerkingsafspraken kun je hier lezen.

U bent hier