h

Afvalinzameling op de schop: gemeente maakt actieplan om afvaloverlast aan te pakken

15 januari 2020

Afvalinzameling op de schop: gemeente maakt actieplan om afvaloverlast aan te pakken

Foto: amsfrank / Flickr

Kapotgescheurde vuilniszakken, rondslingerende troep, de toenemende berg afval zorgt in de binnenstad voor veel overlast.
In en rond het Wallengebied spant de overlast de kroon. De Oude Hoogstraat is zo nu en dan bezaaid met zwerfaval en bergen troep.
Na schriftelijke vragen van de SP over de afvalproblematiek laat het stadsbestuur weten te werken aan een actieplan om de afvalinzameling te verbeteren en de overlast in het Centrum aan te pakken. SP-raadslid Erik Flentge: “Het is goed dat het college werkt aan een plan om het afval op een andere manier te gaan inzamelen. De huidige aanpak van extra handhaven en boetes uitdelen werkt onvoldoende.”

De overlast in het Centrum wordt voor een belangrijk  deel veroorzaakt door bedrijfsafval dat illegaal op straat wordt gedumpt. De regels voor het aanbieden van bedrijfsafval zijn anders dan voor het reguliere huisvuil. Bedrijven mogen maximaal negen zakkenafval per week aanbieden. Voor het overige afval moeten ondernemers een apart contract afsluiten met een particuliere afvalinzamelaar.
De praktijk leert dat niet alle ondernemers zich aan deze regels houden en het afval illegaal op straat dumpen, met alle gevolgen van dien.

Ook wanneer bedrijven zich wel netjes aan de regels houden kan dit leiden tot overlast. Doordat ieder bedrijf een afzonderlijk contract moet afsluiten met een particuliere inzamelaar, rijden er momenteel tien verschillende afvalinzamelaars af en aan door de stad. De gemeente gaat nu aan de slag met het opstellen van een aanpak waarbij het bedrijfsafval georganiseerd wordt opgehaald, vergelijkbaar met de inzameling van huisvuil. Met deze nieuwe aanpak  wordt het illegaal dumpen van bedrijfsafval tegen gegaan en kan tegelijkertijd wordt hierdoor ook het autoverkeer en de CO2 uitstoot van de verschillende afvalverzamelaars teruggedrongen.  

De problemen met het illegaal dumpen van bedrijfsafval spelen overigens niet alleen in stadsdeel Centrum. Het college laat weten dat ook op andere plekken in de stad, zoals de Javastraat in Oost, veel meer afval wordt aangeboden dan verwacht mag worden. Waarschijnlijk is ook hier het illegaal dumpen van bedrijfsafval de boosdoener. Flentge: “Wanneer het nieuwe actieplan van start gaat zullen we er goed opletten dat de aandacht voor handhaving niet alleen uitgaat naar Centrum, maar dat ook elders in  de stad de overlast wordt aangepakt.”

U bent hier