h

Met dank aan SP: Amsterdammers profiteren mee van klimaatbeleid

11 maart 2020

Met dank aan SP: Amsterdammers profiteren mee van klimaatbeleid

Foto: SP / Creative commons

Amsterdammers moeten financieel meeprofiteren van windmolens of zonneparken in hun buurt. Het SP-voorstel kon gistermiddag rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. SP-raadslid Tiers Bakker: “De wind en de zon zijn van ons allemaal. Daarom moet de opbrengst van wind- en zonne-energie ook naar ons allemaal gaan en mag deze nooit verdwijnen in de zakken van het bedrijfsleven.”

Het klimaatakkoord is een Shell akkoord
Gistermiddag maakte de gemeenteraad een begin met  de lokale uitwerking van het landelijke klimaatakkoord.
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten dat Nederland in 2030 moet zijn overgeschakeld op duurzame wind- en zonne-energie. Hoewel de SP de doelstelling van het klimaatakkoord om over te schakelen naar duurzame energie steunt, heeft de SP  tegen het klimaatakkoord gestemd. De reden hiervoor is dat het klimaatakkoord multinationals en grote vervuilers buiten schot laat. De rekening wordt vooral bij de burgers neergelegd. Het is dan ook beter om te spreken over een Shell-akkoord dan van een klimaatakkoord. Op lokaal niveau heeft de SP echter geen invloed op het nationale klimaatakkoord en kan ze alleen meedenken over de lokale invulling hiervan.

Leg zonnepanelen op daken
De SP is een groot voorstander van zonnepanelen op daken. Zowel grote bedrijfsdaken als kleinere daken kunnen een grote bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Aan het plaatsen van windmolens zitten veel meer haken en ogen. Zo kunnen omwonenden te maken krijgen met geluidsoverlast en slagschaduw. Het is dan ook zaak om goed te kijken waar wel en waar geen windmolens geplaatst kunnen worden. Het Westelijk Havengebied is bijvoorbeeld een goede plek waar zonder problemen extra windmolens geplaatst kunnen worden.

Geef bewoners zeggenschap en laat ze financieel profiteren
Op voorstel van de SP worden Amsterdammers straks zoveel mogelijk eigenaar van de windmolens en zonnepanelen die geplaatst gaan worden. Wanneer omwonenden mede-eigenaar worden beslissen ze mee en profiteren ze maximaal van de winst die de opgewekte energie gaat opleveren. Om te voorkomen dat bedrijven er strakst met de winst vandoor gaan, is op initiatief van de SP het voorstel aangenomen om bewoners altijd financieel te laten meeprofiteren van windmolens of zonneparken in de buurt.
Dit kan op verschillende manieren. Bewoners kunnen mede-eigenaar worden en zo profiteren, maar er kan ook een fonds worden opgericht waarvan het opgebrachte geld wordt geïnvesteerd in projecten in de buurt.

Bakker: “De  opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen op schone energie is enorm. Dit gaat alleen lukken met voldoende draagvlak. Om dit draagvlak te vergroten is het van groot belang dat we Amsterdammers laten meebeslissen en meeprofiteren” Over een paar maanden debatteert de Amsterdamse raad opnieuw over de definitieve uitwerking van het klimaatakkoord.  

U bent hier