h

Meer samenwerking, minder concurrentie met zorgteams in de buurt

11 maart 2020

Meer samenwerking, minder concurrentie met zorgteams in de buurt

Foto: CMrMT

Amsterdam start in 2021 met zorgteams in de buurt. Via deze buurtteams – een wens van de SP – wordt kleinschalige en laagdrempelige toegang tot zorg mogelijk. Hierbij werken verschillende organisaties met elkaar samen in plaats dat ze elkaar beconcurreren. SP-raadslid Tiers Bakker: “Ik ben blij dat we via de buurtteams de zorg voor Amsterdammers weer centraal stellen.”

De Buurtteams gaan mensen helpen bij verschillende zorgvragen. Zoals informatie en advies over wonen, het aanvragen van WMO-hulpmiddelen, dagbesteding, hulp bij huishouden en maatschappelijke opvang. Daarnaast kunnen mensen ook bij de Buurtteams terecht voor de maatschappelijke dienst en sociaal-juridische hulp. Ook het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling komt onder de hoede van de Buurtteams.

Dankzij een aanvullende voorstel van de SP komt er ook aandacht voor bescherming van het personeel dat overgeaat in de Buurtteams. Tot slot krijgen de Buurtteams zekerheid bij het vinden van werkruimtes in de buurt.

SP-raadslid Tiers Bakker is tevreden, maar blijft kritisch: “De buurt is de schaal van de toekomst. Het is daarom ook niet meer dan logisch dat we onze zorg op buurtniveau organiseren. Zonder concurrentie, maar met samenwerking. Wel heeft de SP nog vragen over het beschikbare geld. Het mag niet zo zijn dat er onvoldoende budget is om Amsterdammers de hulp te geven die zij nodig hebben. Wij blijven de uitvoering van de buurtteams dan ook nauwgezet volgen."

U bent hier