h

Structurele huurverlaging voor huurders met een kleine beurs

30 april 2020

Structurele huurverlaging voor huurders met een kleine beurs

Foto: Henk Kosters / Flickr

Zo’n 1000 huurders met een kleine beurs en een hoge huur hebben afgelopen jaar huurverlaging gekregen. De huurverlaging kan oplopen tot 100 euro per maand. De huurverlaging is het resultaat van afspraken tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurders. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen):  “Ik ben heel blij met de huurverlaging, heel goed dat de corporaties dit doorvoeren. Het geeft huurders die het krap hebben weer wat extra lucht en zorgt ervoor dat ook zij in Amsterdam kunnen blijven wonen.”

Moeite om rond te komen
De huurverlaging is er voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Het gaat dan om huurders die langdurig een inkomen hebben tot 120 % van het sociaal minimum. In de praktijk komen mensen die op en rond het sociaal minimum verdienen  geld tekort voor allerlei zaken zoals sportclubs of kleding voor de kinderen. Voor deze groep is een huur van bijvoorbeeld 720 euro te hoog om genoeg geld over te houden voor deze en andere belangrijke uitgaven.

Huurverlaging
De huur is voor deze mensen verlaagd naar maximaal 619 euro voor 1- of 2-persoonshuishoudens, en 663 euro voor huishoudens van 3 personen of meer. Huren tot dat bedrag worden voor een groot deel gesubsidieerd via de huurtoeslag. Huren boven dat bedrag gaan direct ten koste van het besteedbaar inkomen.  Ivens: “Waar  huurverhoging vaak de norm is, zien we hier huurverlaging. Dat is een hele mooie stap en voorkomt dat mensen in de problemen komen door te hoge woonlasten. Dat maakt voor mensen echt het verschil en laat zien dat het loont om te knokken voor betaalbaar wonen in Amsterdam.”

U bent hier