h

Verbod op vakantieverhuur buurten met te veel toerismeoverlast (update)

25 juni 2020

Verbod op vakantieverhuur buurten met te veel toerismeoverlast (update)

Update 25 juni: Het stadsbestuur heeft bekend gemaakt de plannen te gaan doorzetten voor het verbod op vakantieverhuur in de drukste buurten in het Centrum. Dat betekent dat verhuur van woningen via websites als Airbnb vanaf volgende week 1 juli niet meer is toegestaan in de buurten Burgwallen Oude Zijde, Burgwallen Nieuwe Zijde en de Grachtengordel Zuid. Ivens: “Dit is de meest vergaande stap in de strijd tegen de overlast van vakantieverhuur tot nu toe. We stellen het belang van de buurt boven de vrijheid van de woningeigenaren om hun huis aan toeristen te verhuren. Ik ben er trots op dat we daarmee de doorgeslagen situatie in deze buurten weer wat meer recht kunnen zetten .”

Oorspronkelijk bericht 16 april 2020

Het stadsbestuur wil de verhuur van huizen aan toeristen via websites als Airbnb verbieden in buurten met veel toerismeoverlast. Dat betekent vakantieverhuur straks niet meer is toegestaan in de buurten Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. SP-wethouder Laurens Ivens: “In deze wijken is het toerisme en de aanverwante overlast zo erg doorgeslagen dat er vergaande actie nodig is. Dat betekent dat huiseigenaren in de toekomst wat minder mogen, maar de leefbaarheid van de buurt is wat mij betreft echt belangrijker.”

De afgelopen jaren neemt Amsterdam steeds verdergaande stappen tegen de verhuur van hele huizen aan toeristen. Zo is het maximumaaantal dagen dat iemand zijn of haar huis aan toeristen de afgebouwd naar 30 per jaar. Daarnaast zijn corporatiewoningen uitgesloten en mag verhuur aan maximaal vier personen tegelijk. Toch gaf in een onderzoek nog zo’n 80% van de bewoners van stadsdeel Centrum aan overlast te ondervinden van vakantieverhuur. Ivens: “Dat laat zien dat meer actie nodig is om ervoor te zorgen dat ook in het centrum gewoond kan worden.”    

Het stadsbestuur wil de buurtverboden tegelijkertijd invoeren met het vergunningsstelsel voor vakantieverhuur. Dat vergunningsstelsel komt er naar aanleiding van de uitspraak van de hoogste rechter in Nederland, die zegt dat vakantieverhuur aan een vergunning gebonden moet zijn. Dat betekent dat in de Burgwallen en de Grachtengordel-Zuid geen vergunningen zullen worden afgegeven.

Het voorstel voor het verbod op vakantieverhuur is deze week bekend gemaakt. Amsterdammers kunnen nu zes weken lang hun mening geven over de plannen. Daarna volgt een definitief besluit. De bedoeling is dat de buurtverboden vanaf juli ingaan.

U bent hier