h

Een groener Amsterdam

13 mei 2020

Een groener Amsterdam

Foto: RPhoto / Flickr

Het stadsbestuur wil Amsterdam radicaal groener maken.
Onder meer groen in alle buurten, vergroening rondom sportvelden en speelterreinen, en een nieuw stadsbos moeten ervoor zorgen dat de stad leefbaar is voor mensen én dieren. Dat staat in de Groenvisie die het stadsbestuur vandaag gepresenteerd heeft, waarin staat opgeschreven hoe Amsterdam de komende jaren met groen wil omgaan.

SP-wethouder Laurens Ivens (portefeuille groen): “Bomen, planten, struiken en bloemen zijn zo belangrijk voor onze stad. Groen maakt de stad mooier, de mensen gelukkiger en gezonder, en zorgt er in tijden van klimaatverandering voor dat het beter uit te houden is in de stad. Er zijn alleen maar voordelen. Ik ben trots op de nieuwe Groenvisie, die biedt genoeg onderbouwing om jarenlang mee aan de slag te gaan en de stad beter te maken.”

Het stadsbestuur wil op allerlei verschillende plekken en manier zorgen voor meer en beter groen Bijvoorbeeld dicht bij huis. Uit onderzoek blijkt dat juist het kleine buurtparkje of –plantsoen het meest gewaardeerde groen van de Amsterdammer is. Aan de rand van de stad wil de gemeente een nieuw bos aanleggen. Tussen al het groen dat verspreid ligt over de stad kunnen de verbindingen nog veel verbeterd worden, zodat dieren en insecten zich goed kunnen verspreiden.

Ivens: “Alles bij elkaar zorgen deze verschillende soorten groen voor een stad waar mensen en dieren beter tot hun recht komen. Daar moeten we zuinig op zijn, want groen staat altijd onder druk in een grote en drukke stad. De nieuwe groenvisie zorgt ervoor dat we weer jaren vooruit kunnen.”

De komende weken kunnen Amsterdammers via een inspraakprocedure hun mening geven over de Groenvisie. Na de zomervakantie wordt de groenvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

U bent hier