h

De Key huurders in Amsterdam protesteren tegen zoveelste huurverhoging

22 juni 2020

De Key huurders in Amsterdam protesteren tegen zoveelste huurverhoging

Foto: SP

0% huurverhoging is genoeg. Dat vinden huurders van De Key, bewonerscommissies, huurderskoepel Arcade en de SP Amsterdam. Daarom hebben zij dinsdag 22 juni De Key gevraagd achter hun huurders te gaan staan en de huurverhoging met maximale inzet tegen te gaan. De huurders komen in actie tegen de huurstijgingen, tekortschietende dienstverlening, gebreken en achterstallig onderhoud. Erik Flentge, fractievoorzitter van de SP in Amsterdam: “Woningcorporatie De Key gaat slecht met huurders om. Veel mensen zijn baan of inkomen kwijtgeraakt. Toch voert De Key nu een huurverhoging door. Dat is nog eens extra wrang voor huurders die in slecht onderhouden huizen wonen.”

De actievoerders laten met borden “Stop de huurverhoging” en een manifest aan de raad van commissarissen (die op dat moment samenkomen) hun eisen weten. De huurders en de SP willen dat de huurverhoging stopt, eisen het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en het renoveren van huizen van slechte kwaliteit. Daarnaast willen ze volwaardige inspraakmogelijkheden van huurders. 

De acties zijn niet alleen gericht tegen De Key, maar roepen ook de landelijke politiek actie te ondernemen. Flentge: “Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Sinds 2013 is de huur sterk gestegen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurderheffing, die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008.  Zonder die huurdersbelasting zouden de huren veel lager zijn en waren er veel meer betaalbare huurwoningen gebouwd. De Key kan kan echter niet alleen naar Den Haag wijzen. Zij moeten ook zelf de eisen van de huurders omarmen en alles in het werk stellen om betaalbaar wonen mogelijk te maken. De huurders staat het water tot aan de lippen.” 

Druk op Woonminister Ollongren groeit
In de Eerste Kamer stemde tot twee keer toe een meerderheid voor het stopzetten van de huurverhoging, maar minister Kasja Ollongren van Wonen weigert het SP-voorstel uit te voeren. De acties van de SP en de huurders verhogen de druk op de minister, die niet kan blijven wegkijken. Wie de actie wil ondersteunen, tekent mee op sp.nl/stopdehuurverhoging

U bent hier