h

Huurders krijgen meer vergoeding en rechten bij renovatie

15 juni 2020

Huurders krijgen meer vergoeding en rechten bij renovatie

Foto: SP

Samen met huurdersorganisaties en woningcorporaties heeft het stadsbestuur vernieuwde regels opgesteld over de invloed van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouwprojecten. Dat moet leiden tot duidelijkere afspraken over hoe lang renovatiewerkzaamheden gaan duren en welke vergoeding huurders krijgen. Nieuw is dat er een standaardvergoeding komt voor renovaties in bewoonde staat en compensatie voor uitlopende werkzaamheden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Ik ben blij dat er nieuwe afspraken zijn. We gaan hiermee door op de koers dat huurders invloed moeten hebben op hoe de corporatie omgaat met de woningen.”

Compensatie bij uitlopen renovatie
Uit een evaluatie bleek dat de oude regels er al voor zorgden dat bij veel projecten huurders goed konden meepraten over de toekomst van hun complex. Tegelijkertijd waren er ook voorbeelden van renovaties die niet goed verliepen. Het Colombusplein is zo’n voorbeeld. Bewoners moesten daar in eerste instantie acht dagen hun huis uit, maar konden uiteindelijk soms maandenlang niet in hun woning terecht.  De staat van de gerenoveerde woningen was ook nog eens slecht. Na lang actievoeren samen met de SP zijn bewoners uiteindelijk gecompenseerd en werden de woningen door de Key opgeknapt.  Ivens: “De nieuwe regels helpen dit soort situaties voorkomen.”

De basisvergoeding voor renovatie in bewoonde staat is 600 euro per huishouden. Wanneer bewoners hun huis uit moeten voor de renovatie wordt de verplichte vergoeding hoger. Daarnaast krijgen huurders  op het moment dat de werkzaamheden meer dan tien dagen uitlopen een compensatie van 50 euro per dag, met een maximum van 1200 euro.
Zijn de werkzaamheden daarna nog niet voltooid dan moet de corporatie in gesprek met de huurders over hoe de huurders verder gecompenseerd gaan worden.

De afspraken zijn verder hier terug te lezen

U bent hier