h

SP: “Stop de tweedeling, investeer in mensen”

18 juni 2020

SP: “Stop de tweedeling, investeer in mensen”

Foto: Ismar Sutjeska / Flickr

Deze week presenteerden burgemeesters van 15 steden een manifest om de tweedeling veroorzaakt door de coronacrisis aan te pakken. Ook burgemeester Halsema steunde het manifest. De SP Amsterdam is blij met deze oproep, en doet samen met de SP-fracties uit de 15 steden gezamenlijke voorstellen om zich hierbij aan te sluiten. ‘Juist op plekken waar meer armoede bestaat en zorg en ondersteuning nodig is, moet de overheid nu meer investeren om tweedeling en achterstelling te bestrijden. Wij ondersteunen de oproep van de burgemeesters, maar we roepen de burgemeesters ook op om lokaal meer te doen aan het bestrijden van tweedeling: bij de zorg, hulpinitiatieven in coronatijd en op het terrein van werk en lonen.

De SP-fracties willen dat het kabinet de gemeenten meer geld geeft zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op bijvoorbeeld de jeugdzorg. ‘Alle gemeentes hebben nu al grote tekorten op jeugdzorg. Dat wordt waarschijnlijk alleen maar pijnlijker. Je kunt niet de KLM redden en de steden, dorpen en wijken aan hun lot overlaten. Bezuinigingen op belangrijke dingen zoals de jeugdzorg raakt gezinnen en kinderen die het al extra moeilijk hebben door de coronacrisis ontzettend hard. De tweedeling aanpakken begint daar,’ zegt Flentge. Ook willen de fracties dat de huurverhoging van tafel gaat en doen ze een oproep om het minimumloon te verhogen. Lonen omhoog en lasten omlaag, daar help je de gezinnen in de kwetsbare gebieden echt mee.’ 

 

Flentge: ‘Ook lokaal kunnen we meer te doen aan het bestrijden van tweedeling, daar willen we burgemeester Halsema in ondersteunen. We doen veel in Amsterdam. Zoals investeren in 32 ontwikkelbuurten, schuldenaanpak voor jongeren. Maar de coronacrisis hakt er hard in dus we zullen meer moet doen.’

U bent hier