h

Huisjesmelker buitenspel gezet na pandovername door gemeente

4 maart 2021

Huisjesmelker buitenspel gezet na pandovername door gemeente

Het stadsbestuur heeft het beheer van een pand overgenomen waar de verhuurder zich jarenlang als huisjesmelker heeft gedragen. SP-wethouder Ivens: “Dit is een heel vergaande stap: we zetten de huisbaas die zich jarenlang heeft misdragen, aan de kant. We gaan de woningen opknappen en de rekening gaat naar de verhuurder. We kiezen hiermee volop de kant van de bewoners die de dupe zijn geweest van jarenlange huisjesmelkerij.”

Het pand, waarvan het adres vanwege privacyregels niet bekend wordt gemaakt, wordt al jaren verwaarloosd door de verhuurder. Lekkages, rattenoverlast, instortingsgevaar bij het balkon, intimidatie richting de huurdrers: niks was de verhuurder te gek. Ook na handhavingsacties en torenhoge dwangsommen weigerde de verhuurder in actie te komen en te zorgen voor fatsoenlijke en leefbare woningen. Met de beheerovername blijft het pand op papier in eigendom van de huisbaas, maar heeft die geen zeggenschap meer. De gemeente kan dan bepalen dat achterstallig onderhoud gaat worden aangepakt waarbij de huisbaas opdraait voor de kosten.

De overname van het beheer van een pand is een lang en ingewikkeld juridisch project, waar de gemeente hulp heeft gekregen van het Rijk. Ivens: “Ik heb het vaak genoeg aan de stok met Den Haag. Maar het is heel fijn dat we op dit thema hulp hebben gekregen van het Rijk. Eigendom wordt in Nederland namelijk altijd érg goed beschermd, en het is ingewikkeld om als overheid in te grijpen. Ik ben er trots op dat dit na een lange voorbereiding uiteindelijk wel gelukt is.  De huurders verdienen een goede woning." 

U bent hier