h

Aftreden Laurens Ivens

5 juli 2021

Aftreden Laurens Ivens

Vandaag heeft Laurens Ivens zijn functie als wethouder in Amsterdam met onmiddellijke ingang neergelegd. De SP Amsterdam respecteert deze beslissing. 

Ivens komt zelf tot de conclusie dat enkele door hem gemaakte grensoverschrijdende opmerkingen jegens vrouwelijke medewerkers
in strijd zijn met de richtlijnen voor integer bestuur, waarmee een onwerkbare situatie is ontstaan. Dan is aftreden de enige mogelijke conclusie. 

De brief van Ivens met een nadere toelichting vindt u hier

Wij kijken terug op een jarenlange goede samenwerking met Ivens, die in onze afdeling een zeer belangrijke rol heeft gehad, onder andere als fractievoorzitter van de Amsterdamse SP-fractie en als wethouder. 

U bent hier