h

Bouwpiek blijft doorgaan, steeds meer gereguleerde huur bijgebouwd

13 januari 2022

Bouwpiek blijft doorgaan, steeds meer gereguleerde huur bijgebouwd

Foto: SP

In 2021 is de bouw begonnen van 7.410 zelfstandige permanente woningen. Daarnaast zijn 250 tijdelijke en 219 onzelfstandige woningen in aanbouw genomen. Sinds 2014, het jaar dat de SP de wethouder Wonen en Bouwen levert, is de bouw van 55.000 woningen begonnen in Amsterdam. Daarvan hadden ruim 20.000 huizen een huurprijs onder de sociale huurgrens en bijna 10.000 huizen een middeldure huur.

SP-wethouder Jakob Wedemeijer is trots op dit resultaat: “Nieuwe huizen zijn hard nodig in deze tijden van woningnood. De bouwcijfers zijn al jaren historisch hoog, er is sinds het eind van de crisis een aantal huishoudens bijgekomen van een stad als Dordrecht. Dat is goed nieuws voor al die woningzoekenden die dankzij deze nieuwe huizen in Amsterdam kunnen blijven wonen.”

 

Foto: Gemeente Amsterdam

Er zijn in 2021 in totaal 1.792 zelfstandige, permanente huurwoningen met een huur onder de  750 euro in aanbouw genomen waarvan 1.449 woningen door corporaties. Hiernaast zijn er door corporaties 195 onzelfstandige en 250 tijdelijke woningen in aanbouw genomen. Ook begon de bouw van 2.717 middeldure huurwoningen met een huur onder de 1040 euro. De overige nieuwbouwwoningen vallen in de vrije sector (huur en koop).

Wedemeijer:  “Het is goed om te zien dat steeds meer huizen onder de gereguleerde huur vallen. Dat zijn de huizen die we het hardst nodig hebben, omdat we daar invloed hebben op de prijs van de huizen. Dat is niet zo bij de koop- en huurhuizen in de vrije sector, dus zijn meteen zo duur als wat de gek ervoor geeft.”

Wedemeijer benadrukt dat alleen nieuwbouw niet genoeg zal zijn voor het aanpakken van de wooncrisis: “Dat vind ik belangrijk om te zeggen. Je ziet namelijk dat tegelijkertijd met het groeien van het aantal huizen, de prijzen níet omlaag gaan. We moeten bijbouwen om het woningtekort in de stad aan te pakken, maar je zult dus meer moeten doen om de prijzen betaalbaar te houden. Daarom blijf ik mij inzetten voor maatregelen als het uitbreiden van de huurprijsregulering binnen de bestaande bouw, of het tegengaan van het opkopen van huizen door beleggers. We mogen met deze mooie nieuwbouwcijfers niet achteroverleunen, actie blijft nodig om de wooncrisis het hoofd te bieden.”

 

U bent hier