h

Nieuwste gemeentecijfers bevestigen: huizen steeds vaker verdienmodel

2 februari 2022

Nieuwste gemeentecijfers bevestigen: huizen steeds vaker verdienmodel

Foto: SP

Huizen worden meer en meer een verdienmodel voor vastgoedeigenaren. Dat blijkt uit de nieuwste wooncijfers die de gemeente heeft gepubliceerd in het rapport Wonen in Amsterdam (WiA) 2021. SP-wethouder Jakob Wedemeijer: “Vastgoedeigenaren maken volop gebruik van de neoliberale wetten uit Den Haag om veel geld te verdienen aan huizen. Rijke mensen worden rijker, en de gewone woningzoekende heeft het nakijken. Hard ingrijpen is nodig, want wonen is een mensenrecht, en moet geen verdienmodel zijn.”

Elke twee jaar publiceert de gemeente samen met de corporaties cijfers over de stand van zaken van de volkshuisvesting. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het aantal koopwoningen in Amsterdam is gedaald met zo’n 10.000, en dat er juist 12.000 particuliere huurwoningen bij kwamen. Dat terwijl er ook veel koopwoningen gebouwd zijn. Dat betekent dat veel bestaande koopwoningen opgekocht zijn door beleggers om duur te verhuren. Ook zijn er Amsterdammers die uit hun koopwoning wegverhuizen en de woning aanhouden om te verhuren.

Wedemeijer: “Dat laat zien dat het nodig is om snel maatregelen te nemen tegen het opkopen van huizen. We bouwen immers massaal bij, en dat lost de wooncrisis niet op. We treffen op dit moment al voorbereidingen om een opkoopbescherming in te voeren voor bestaande koopwoningen.
Die mogelijkheid biedt Den Haag ons sinds kort. Maar daarnaast is het ook nodig dat de huurprijzen in de vrije sector omlaag gaan. Ik roep de regering om op zo snel mogelijk werk te maken van het uitbreiden van de huurpuntenregulering zodat voor meer huizen maximale huurprijzen gelden.

Een andere belangrijke trend is dat er méér mensen aangewezen zijn op een sociale huurwoning, dan er huizen zijn. Dat komt vooral doordat de prijzen van huizen van particuliere eigenaren na verhuizing van de oude bewoner over de kop gaan. Wedemeijer: “Het was een tijdlang in om te zeggen dat Amsterdam te veel sociale huurwoningen heeft. De nieuwe wooncijfers laten zien dat zulke beweringen definitief bij het oud vuil kunnen. Er is gewoon een tekort aan. De voorraad sociale huurwoningen moet groeien om voldoende plek te bieden aan al die Amsterdammers die daarop zijn aangewezen. De dikte van je portemonnee mag niet uitmaken of je nog in Amsterdam kan wonen.”

U bent hier