h

SP: Zoek alternatief voor 24-uursopvang in boerderij  Langerlust bij Gaasperplas

22 april 2022

SP: Zoek alternatief voor 24-uursopvang in boerderij  Langerlust bij Gaasperplas

Foto: Janericloebe / Wikimedia Commons

Gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad heeft het stadsbestuur besloten dat boerderij Langerlust bij de Gaasperplas wordt aangewezen als opvangplek voor kwetsbare Amsterdammers die 24-uur zorg nodig hebben. Voorstellen van de SP en andere partijen om te zoeken naar alternatieve locaties haalden het niet.
SP-raadslid Erik Bobeldijk:  “De SP staat voor goede zorg voor alle Amsterdammers. Boerderij Langerlust is wat ons betreft alleen niet de aangewezen plek hiervoor. Het stadsbestuur moet serieus aan de slag met de alternatieve locaties die vanuit het stadsdeel Zuidoost zijn aangedragen. Er zijn andere opties.”

Er zijn een aantal reden waarom Langerlust wat de SP betreft niet de aangewezen plek is voor 24-uurszorg. De belangrijkste reden is dat het gebied rond de Gaasperplas als natuurgebied speciale bescherming geniet. Hoewel het in gebruik nemen van de boerderij als zorglocatie niet per se ten koste hoeft te gaan van het groen, is het gebied bovenal bedoeld als natuur en recreatiegebied en niet om het te gebruiken voor andere doeleinden. Een speciale commissie die adviseert over de bescherming van de groen gebieden, heeft de gemeenteraad hier ook op gewezen.  

De ambities van het stadsbestuur om flink te investeren in het Gaasperpark en er een geliefd en goed bezocht stadspark van te maken, lijken ook haaks te staan op 24-uurszorg in een ‘prikkelarme omgeving.’ De muziekfestivals die jaarlijks rond en op de oevers van de Gaasperplas worden georganiseerd rechtvaardigen de vraag hoe ‘prikkelarm’ en geschikt de omgeving eigenlijk is voor 24-uurszorg.

Het zorgplan druist ook in tegen de wens van omwonenden en bezoekers voor horeca rond de Gaasperplas. Tot een paar jaar geleden was  boerderij Langerlust in gebruik door een ‘sociale horecaonderneming’ en Zuidoosters zien dit in een of andere vorm graag terugkeren. 

Nu de gemeenteraad in meerderheid heeft ingestemd met het plan kan gestart worden met het aanvragen van vergunningen. Omdat het hier om een beschermd natuurgebied gaat, moet de provincie, verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland, zich ook over de zaak buigen.  Bobeldijk: “Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd. De SP blijft het stadsbestuur aansporen om samen met het stadsdeel alternatieve locaties uit te werken.”

U bent hier