h

Laat bewoners Amsteldorp meepraten over herinrichting

13 september 2022

Laat bewoners Amsteldorp meepraten over herinrichting

Foto: SP Amsterdam

Op voorstel van de SP en Meerbelangen worden bewoners van Amsteldorp door stadsdeel Oost uitgenodigd om mee te praten over de herinrichting van hun buurt. Dit nadat verschillende partijen, waaronder de SP, hadden geëist dat het geplande werk niet zou beginnen voordat de stadsdeelcommissie hierover had gesproken. De werkzaamheden in de buurt werden aangekondigd als groot onderhoud, maar omvatten in werkelijkheid een herinrichting met groot effect op de leefbaarheid van Amsteldorp. SP-deelraadslid Mark van Dongen: "Dit is een schoolvoorbeeld van proberen te voorkomen dat bewoners meepraten over hun buurt."

Half juli ontvingen de bewoners van Amsteldorp een aankondiging van groot onderhoud in de buurt. In augustus zouden de werkzaamheden al beginnen. Maar oplettende bewoners ontdekten dat er onder andere 77 parkeerplaatsen zouden verdwijnen, alle bomen zouden worden gekapt, en er eenrichtingsverkeer ingesteld zou worden. Van Dongen: "Dat is geen onderhoud meer, maar herinrichting. Het lijkt op een trucje van het stadsdeel om lastige bewoners te omzeilen, want bij onderhoud hoeft geen buurtparticipatie plaats te vinden. Bij herinrichting moet dat wel." Gelukkig organiseerden de buurtbewoners zich en trokken zij aan de bel.

Volgens Van Dongen is dit niet de eerste keer dat het mis gaat met participatie in stadsdeel Oost. Ook bij het Galileïplantsoen werd eerder al inspraak van de buurt ontdoken onder het mom van groot onderhoud. De SP wil nu van stadsdeel Oost een lijst van alle projecten van groot onderhoud, om beter te kunnen controleren hoe het gaat met de inspraak van bewoners. In Amsteldorp is het participatietraject over de herinrichting inmiddels gestart. Van Dongen: "Natuurlijk blijven wij dit kritisch volgen, om te voorkomen dat het stadsdeel alsnog over de bewoners heen walst."

Reactie toevoegen

U bent hier