h

SP samen met de buurt in actie voor behoud sociale huur Entrepotdok

14 december 2022

SP samen met de buurt in actie voor behoud sociale huur Entrepotdok

Foto: Wouter / Wouter

Samen met buurtbewoners kwam de SP in actie voor behoud van 140 sociale huurwoningen aan het Entrepotdok. Tijdens het zogeheten Dokoproer werd een duidelijke boodschap afgegeven. Dit beleid moet stoppen. De verkoop van sociale huurwoningen maakt de binnenstad onbereikbaar en onbetaalbaar voor Amsterdammers met een kleine beurs. 

Tot dusver hebben de acties voor behoud van sociale huur succes. Woningcorporatie de Alliantie heeft aangegeven de voorgenomen verkoop tijdelijk stop te zetten. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "Dit is een eerste stap in de goede richting, maar uiteindelijk moet uitstel ook afstel worden. Het is te gek voor woorden dat in deze tijden van woningnood betaalbare woningen verkocht worden." 

Foto: SP

Volgend jaar gaat de gemeente om de tafel met woningcorporaties om nieuwe afspraken te maken over de volkshuisvesting in de stad.  Deze afspraken komen vast te liggen in de zogeheten prestatieafspraken.
Als het aan de SP ligt komt er een verbod op de verkoop van sociale huurwoningen.  Een andere optie is dat woningen die door corporaties verkocht dreigen te worden, door de gemeente worden opgekocht.
Dit om zo de sociale huurvoorraad te beschermen. De verwachting is dat volgend jaar ook duidelijk wordt hoe het straks verder gaat met de woningen aan het Entrepotdok.

U bent hier