h

SP roept stadsbestuur op keuzes te maken elektriciteitsnetwerk

31 januari 2023

SP roept stadsbestuur op keuzes te maken elektriciteitsnetwerk

Foto: mckaysavage / mckaysavage

Met o.a. een aangenomen motie in de afgelopen raadsvergadering blijft de SP het stadsbestuur oproepen om vooruit te kijken en duidelijke keuzes te maken als het gaat over het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam. Het snel groeiende stroomverbruik en de overgang op duurzame energie zorgt nu al voor complicaties. Als de problemen blijven toenemen op het netwerk wil de SP dat het college duidelijke keuzes maakt.

SP-raadslid Erik Bobeldijk: “ De gemeente zou aan de voorkant al moeten kunnen sturen. Bij de aanvraag van aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk zou het al mogelijk moeten zijn duidelijke keuzes te maken en te kiezen voor een publiek belang".

Omdat aanvragen op volgorde moeten worden afgehandeld wil de SP aanvragen van nieuwe bedrijven aan de voorkant afvangen om te voorkomen dat deze ten koste gaan van aanvragen van nieuwe scholen of nieuwe woningen. Met de  aankomende knelpunten op het netwerk geeft de SP altijd de voorkeur aan een maatschappelijke afweging voor extra stroomcapaciteit en roept het college op dit ook te doen.

De capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet maken het noodzakelijk om keuzes te maken. In bepaalde delen van de stad is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet al bereikt en dit kan tot veel problemen leiden. Als in de toekomst keuzes moeten worden gemaakt kan het zijn dat maatschappelijk organisaties zoals nieuwe scholen dreigen niet te kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het toevoegen van nieuwe onderstations om de capaciteit uit te breiden kan botsen met de belangen van omwonenden en de leefbaarheid in de buurt. De SP wil dat de gemeente het voortouw kan nemen bij deze beslissingen en dat maatschappelijke belangen altijd zwaarder wegen dan die van private organisaties.

De SP heeft tijdens de raadsvergadering een motie ingediend die nogmaals benadrukt dat bij plannen van ruimtelijke ordening te onderzoeken wat de impact kan zijn op de vraag voor het elektriciteitsnet. Deze motie is aangenomen. 

Voor de SP is van groot belang dat er goed onderzocht kan worden wat voor nadelige gevolgen het capaciteitsprobleem op het netwerk en de grote vraag naar elektriciteit kan hebben voor maatschappelijke voorzieningen zoals scholen. De SP wil dat er onderzocht kan worden of er mogelijkheden zijn maatschappelijke voorzieningen zoals scholen voorrang te geven bij het aansluiten op het elektriciteitsnet.

U bent hier