h

SP wil schoolzwemmen terug op elke Amsterdamse school

14 februari 2024

SP wil schoolzwemmen terug op elke Amsterdamse school

Foto: beexxohh / CC BY-NC-ND 2.0.

Het aantal kinderen dat in het bezit is van een zwemdiploma is in Nederland enorm gedaald. Ook in Amsterdam zien we een daling.    SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “ Het is belangrijk dat ieder kind in onze stad goed leert zwemmen en dat het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd op elke school in Amsterdam.”

Schoolzwemmen wordt gezien als een belasting voor de scholen. Dat begrijpt de SP heel goed. De gemeente zou niet alleen in gesprek met schooldirecties moeten gaan, maar juist het gesprek aan moeten gaan met vakdocenten gymnastiek om te kijken hoe wij scholen het beste kunnen helpen bij het organiseren van schoolzwemmen.

In een stad als Amsterdam met veel water zijn zwemveiligheid en zwemvaardigheid van onschatbare waarde. Landelijk werd het schoolzwemmen in 1985 afgeschaft maar de stad Amsterdam heeft scholen altijd de mogelijkheid gegeven om aan het schoolzwemmen mee te kunnen doen.

In Amsterdam zien we dat deelname van scholen aan het reguliere schoolzwemmen afneemt. In het schooljaar 2016/2017 namen er 183 scholen van de 241 scholen deel. Dit schooljaar waren dat 106 scholen. 

De gemeente financiert het zwemmen maar van scholen wordt inzet gevraagd, met name op het gebied van begeleiding. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder scholen in Amsterdam het schoolzwemmen aanbieden o.a. door een gebrek aan begeleiders. 

In 2019 kwam de landelijke SP met het actieplan "zwemvaardigheid en zwemveiligheid". In dit plan doet de SP voorstellen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren en het schoolzwemmen weer te introduceren op alle scholen. In het plan staan actiepunten die de SP heeft meegegeven aan de verantwoordelijke wethouder. Het belangrijkste speerpunt uit dit actieplan is de landelijke overheid gemeentes genoeg financiële middelen aanreikt.

Reactie toevoegen

U bent hier