h

Remine Alberts

(020) 552 34 30

Remine Alberts (1954) is voormalig lerares Nederlands en geschiedenis en al ruim dertig jaar actief SP’er. De Buitenveldertse zit in haar vierde termijn als gemeenteraadslid. “Mijn jeugd in de Dapperbuurt heeft voor mij duidelijk gemaakt dat er constant geknokt moet worden voor een maatschappij waar niemand buiten de boot valt. De SP is in de raad én op straat actief om armoede te bestrijden en misstanden aan te pakken.” Remine zet alles op alles om de groeiende armoede in de stad te bestrijden. “Wat de SP betreft is het onacceptabel dat er voedselbanken zijn, die moeten zo snel mogelijk onze stad weer uit. Als het goed gaat met de economie hoort er al geen armoede te zijn in de stad, maar ook juist als het tegenzit mogen de armen daar niet de dupe van worden. De gemeente moet daarom meer dingen in eigen hand houden, bijvoorbeeld een eigen werkcentrale, maar ook een eigen woningbedrijf.” De bedreiging van de zorg voor en ondersteuning van ouderen en gehandicapten maakt Remine kwaad. “Uit ervaring met mijn – inmiddels helaas overleden – gehandicapte man weet ik dat je voortdurend moet knokken om goede zorg voor elkaar te krijgen. De gemeente Amsterdam moet daarom zijn stinkende best doen om alle kortingen die de regering ons oplegt tegen te houden. Patiënten en zorgwerkers hebben daar nooit om gevraagd en mogen dus niet de dupe worden.”

U bent hier