h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Financiën: Een schets op hoofdlijnen

Belastingen

Via de belastingen draagt iedere Amsterdammer zijn of haar steentje bij aan een mooie stad met goede voorzieningen. Amsterdammers die weinig kunnen missen moeten zoveel mogelijk worden kwijtgescholden van belastingen. Daarom vragen we vanuit solidariteit soms wat meer van Amsterdammers die het wél kunnen betalen.

In vergelijking met omliggende gemeenten als Haarlem en Amstelveen kent Amsterdam een laag OZB-tarief. Dit is deels terug te voeren op het feit dat veel Amsterdamse huizenbezitters al erfpacht betalen. Onder het motto de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten is eventuele verhoging van het OZB-tarief voor de SP bespreekbaar. Overigens kunnen Amsterdammers met een kleine beurs en weinig spaargeld óók kwijtschelding krijgen van de Onroerendezaakbelasting (OZB).

De SP wil een verbod op een tweede woning waar niemand een hoofdverblijf heeft. Totdat het verbod op een pied-à-terre van kracht is, voeren we een forenzenbelasting in. Ook gaat Amsterdam weer reclamebelasting heffen.

Maak honderden miljoenen vrij om te investeren

In tijden van economische neergang moet de overheid investeren om uit de crisis te komen. De broerkriem aanhalen en met de botte bijl bezuinigen maakt een crisis alleen maar erger. Anders dan de landelijke overheid kan Amsterdam als gemeente de financiële tekorten niet zomaar laten oplopen. Gemeenten moeten een sluitende begroting maken. Hierbij zijn er regels over de hoeveelheid schuld die een gemeente mag hebben. De provincie ziet toe op de naleving hiervan.

Om aan deze regels te voldoen en toch de ruimte te hebben om flink te investeren gaat Amsterdam het volgende doen. Kosten die de stad maakt bij bouwgrond met erfpacht worden niet meer meegeteld bij het berekenen van de schuld. Dit kan omdat tegenover deze kosten, in de toekomst, ook weer ‘erfpacht inkomsten’ staan. Door anders te rekenen loopt de schuld van Amsterdam niet te veel op. We voldoen zo aan de regels van de provincie en maken zo honderden miljoenen vrij om te investeren in de stad.

Stop met City Marketing en Amsterdam Economic Board 

We geven op jaarbasis 3,6 miljoen euro aan Amsterdam Marketing. Hier stoppen we per direct mee.  Amsterdam heeft geen citymarketing nodig. Ook stoppen we de subsidie van 1,5 miljoen per jaar aan een overbodige en onzinnige denktank als Amsterdam Economic Board. Het geld dat we hiermee besparen, gebruiken we om de minimaregelingen te verruimen naar 130%.

Verkoop deelnemingen die geen publiek belang dienen

Amsterdam bezit veel aandelen in bedrijven en organisaties die geen duidelijk publiek belang dingen. Denk aan het voetbalstadion De Johan Cruijff Arena of beurscomplex De RAI. Aandelen in deelnemingen die geen duidelijk publiek belang dienen gaat Amsterdam verkopen.

Stel paal en perk aan externe inhuur

In 2019 gaf Amsterdam een slordige 300 miljoen euro uit aan het inhuren van extern personeel. Dit is zo’n 20% van de totale loonsom van rond de 1,5 miljard euro. In 2020 besteedde Amsterdam 278 miljoen euro aan de inhuur van extern personeel. Nog altijd 18,4% van de totale loonsom. De SP stelt paal en perk aan externe inhuur. We brengen de externe inhuur terug naar 10% van de totale loonsom. Dat betekent dat we jaarlijks structureel 150 à 200 miljoen vrijmaken.

U bent hier