h

Pak vastgoedeigenaren aan op winkelleegstand

SP en D66 willen dat de gemeente meer mogelijkheden gaat gebruiken om leegstand in winkelpanden tegen te gaan. Zo moeten winkelruimtes worden ondergebracht in het gemeentelijk leegstandsbeleid, waardoor de gemeente vastgoedeigenaren kan dwingen om actief op zoek te gaan naar nieuwe huurders voor hun leegstaande pand. Ook moet actiever gekeken worden hoe om te gaan met drukte in goedlopende winkelkernen. Hiervoor dienen beide partijen een voorstel in. SP-raadslid Tiers Bakker: “Winkelleegstand is slecht voor de leefbaarheid van een buurt en voor omliggende winkeliers. Het is in ieders belang dat we dit probleem hard aanpakken.”

Foto: SP / Creative commons
Actie van de SP op Buikslotermeerplein, najaar 2016.

Onlangs werd bekend dat de gemiddelde winkelleegstand in Amsterdam daalt en nu onder het Nederlands gemiddelde ligt. Maar er is nog geen reden tot juichen. Waar in het centrum slechts 1,7% leegstand is, staat in stadsdelen zoals Zuidoost, Noord en Nieuw-West 7,5%, 5,6% en 5,3% van de winkelpanden (langdurig) leeg. Daarbij zijn tijdelijke winkelinitiatieven als outlets, popup-winkels en dumpshops niet eens meegerekend.

Amsterdam heeft wel een leegstandsaanpak, maar die geldt alleen voor huizen en kantoren, niet voor winkelpanden.  Bakker: “Wij willen dat veranderen. Vastgoedeigenaren moeten leegstand van een winkelpand dan verplicht melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan samen met de eigenaar kijken hoe het pand weer gebruikt kan worden, en mag desnoods gebruikers voordragen. Vastgoedeigenaren die niet meewerken riskeren boetes of hoge dwangsommen Maar zover hoeft het niet te komen als een eigenaar gewoon zijn best doet om een leegstaand pand weer in gebruik te nemen.”

In het voorstel staan ook maatregelen om beter om te gaan met drukte in goedlopende winkelkernen. Zo kan het college samen met winkeliers maatregelen treffen op het gebied van ruimtelijke inrichting, handhaving en bevoorrading.

U bent hier