h

Coronacrisis

Solidair nu, solidair straks. 
Deze Coronacrisis laat zien hoe sterk we verbonden zijn met elkaar. Iedereen kan van de ene op de andere dag alles kwijtraken: gezondheid, naasten of baan, inkomen en bestaanszekerheid. En in veruit de meeste gevallen is dat niet de schuld van de mensen die het overkomt. Het beste antwoord hierop is om solidair de crisis door en solidair de crisis uit te komen. 

De empathie die we hebben voor de ander - zeker in deze barre tijden - vormt de basis van die solidariteit. We gebruiken de term bewust. Niet iedereen heeft op dezelfde manier last van de gevolgen van de crisis. De één heeft meer pech dan de ander. En niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om dat op te vangen. Maar de rollen kunnen morgen zomaar zijn omgedraaid. En dus moeten we het risico delen van het lot dat ons allemaal kan treffen. Het belang is wederkerig; dat wil zeggen dat het nooit alleen maar nemen is voor de één en alleen maar geven voor de ander. De huidige steunmaatregelen zijn daar een voorbeeld van. Ze bieden weer wat vertrouwen en bestaanszekerheid aan inwoners van onze stad.

De solidaire samenleving heeft de laatste decennia onder vuur gelegen. Met het organiseren van solidariteit voorkomen we dat het recht van de sterkste voor gaat, het individu alleen maar zijn eigen belang nastreeft, de markt de belangrijkste ordenende macht wordt en zo de verschillen tussen arm en rijk nog groter worden. Daarmee zou het gemeenschapsgevoel voor een groot deel verdwijnen en daarmee het vertrouwen in de goede afloop.

Wij pleiten voor een herwaardering van de solidariteit, spontaan of georganiseerd. Het versterken van die waarde sluit goed aan bij de veerkracht van onze stad in deze crisistijd. Overal zien we solidaire initiatieven ontstaan van betrokken burgers, mensen die elkaar onbaatzuchtig helpen. Overal zien we veerkracht, nieuwe energie en nieuwe bedrijvigheid. De stad herpakt zich stap voor stap, past zich aan en zoekt nieuwe kansen en mogelijkheden. De overheid kan daarbij faciliteren en steun geven waar dat soms zo hard nodig is. Net zo vaak moet de overheid juist een stap terug doen om energie van mensen in de stad ruim baan te geven. 

De onderstaande algemene uitgangspunten geven globaal de richting aan hoe de SP solidair de crisis door wil komen. En ook hoe wij op hoofdlijnen straks de crisis solidair uit willen komen. U vindt nog geen concrete uitwerkingen over het exacte ‘hoe’. Dat zou nog voorbarig zijn. De crisis raast nog voort, teveel is nu nog onzeker.

Woorden krijgen pas kracht als we er naar handelen en ons inspannen om ze realiteit te maken. De SP zal deze uitgangspunten de komende tijd actief nastreven, in de raad en op de straat. 

Een solidaire groet,

Gemeenteraadsfractie SP Amsterdam

Wie meer wil weten over onze concrete voorstellen kan dit manifest het beste lezen in combinatie met ons verkiezingsprogramma. Dat vindt u hier.

U bent hier