h

Vrije schoolkeuze niet langer houdbaar

17 januari 2006

Vrije schoolkeuze niet langer houdbaar

De twee Amsterdamse basisscholen die onder n dak gehuisvest zijn maar een zwarte en witte ingang hebben (VK 17-01-06), zijn een toonbeeld van het mislukte integratiebeleid van het college van B en W. Er moet wat veranderen. Raadslid Meta Meijer van de SP pleit al lange tijd voor het invoeren van dubbele wachtlijsten: "Wethouder Aboutaleb moet nu eindelijk eens maatregelen gaan nemen die werken".

De SP vindt dat de integratie het best kan beginnen op de basisschool. Samen leren en samen opgroeien zal uiteindelijk leiden tot samen leven. Meijer: "Op dit moment mogen de ouders zelf bepalen naar welke school ze hun kinderen sturen. Deze vrijheid van keuze is mooi, maar blijkt in de praktijk niet te werken. Wij vinden dat het maatschappelijk belang van de integratie zo groot is dat de keuzevrijheid van ouders daar gedeeltelijk voor moet wijken".

Het systeem met dubbele wachtlijsten is eenvoudig. Er is n wachtlijst voor leerlingen met een achterstand, en n voor leerlingen zonder achterstand. Elke school neemt maximaal 50 leerlingen met een achterstand aan. Melden zich nog meer leerlingen aan, dan worden die verdeeld over scholen in de buurt.

U bent hier