h

Onderzoek SP: Werk en armoedebestrijding eerste prioriteit

24 februari 2006

Onderzoek SP: Werk en armoedebestrijding eerste prioriteit

Meer werk en armoedebestrijding zijn volgende Amsterdammers de belangrijkste medicijnen voor de problemen in de stad. Vooral sociale investeringen moeten de leefbaarheid verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek van de SP onder de bewoners van de hoofdstad. Het multiculturele karakter van de stad wordt erg gewaardeerd en de overgrote meerderheid wil dan ook gemengde wijken en gemengde scholen. Net als de SP ziet de meerderheid meer in stimuleren van mengen dan in verplichte spreiding.

De SP heeft deze week bijna 300 mensen op straat om hun mening gevraagd over het thema samenleven. SP-lijsttrekker Remine Alberts is verheugd over de uitkomsten van dit onderzoek: "Voor de SP is dit een signaal dat wij een juiste analyse maken en met voorstellen komen waarvoor een zeer fors draagvlak bestaat. Het ideaal is nog steeds een gemengde samenleving en de maatregelen die wij voorstellen, zoals een dubbele inschrijflijst voor scholen, kunnen op veel steun rekenen."

De Amsterdammer geeft in de enqute ook aan dat de leefbaarheid het beste kan worden verbeterd door sociale investeringen. Werkloosheid en armoede worden beschouwd als de grootste bedreigingen voor de samenhang in de stad, maar ook gebrekkige buurtfaciliteiten en huisvestingsproblemen spelen een grote rol. Alberts: "Dit onderzoek maakt duidelijk wat de prioriteiten moeten zijn voor degenen die over twee weken het collegeakkoord moeten gaan opstellen."

U bent hier