h

Toespraak Remine Alberts bij installatie van de raad

16 maart 2006

Toespraak Remine Alberts bij installatie van de raad

De SP is blij en teleurgesteld.
Blij vanwege de hogere opkomst. Blij dat ruim 41.000 Amsterdammers kozen voor de SP. Ik wil ze daarvoor bedanken. De SP is ook blij vanwege de winst van de linkse partijen. Felicitaties aan hen, maar ook felicitaties aan de andere partijen voor hun goede campagnes.

)

De Amsterdamse kiezers hebben een signaal afgegeven. Zij willen dat Amsterdam een links bestuur krijgt. Een links bestuur dat de armoede effectief wil bestrijden, een links bestuur dat de woningbouw vlot trekt, een links bestuur dat zich wil inzetten om de samenleving niet verder uit elkaar te drijven.
De Amsterdamse kiezers hebben ook een signaal afgegeven naar de landelijke partijen. Ze moeten de regering Balkenende niet. Die regering heeft de armoede laten groeien, die regering laat minister Dekker alle deuren openzetten voor marktwerking in de volkshuisvesting, die regering jaagt de samenleving uit elkaar.
We staan voor een historische kans om te laten zien hoe het wel moet. Een bestuur van PvdA, GroenLinks en SP op gemeentelijk niveau kan laten zien dat straks over veertien maanden een dergelijke combinatie het hele land kan besturen.

De SP is ook teleurgesteld.
Teleurgesteld dat we de komende vier jaar het zonder AmsterdamAnders/De Groenen moeten doen.
De SP is vooral teleurgesteld dat de historische kans tot een brede linkse coalitie al in de informatieronde struikelt. Er waren te veel knelpunten met de SP. Tot driemaal aan toe heeft de SP gevraagd hoe het woord knelpunt diende te worden uitgelegd. Er werd met de hand op het hart geantwoord dat het betekende dat er langer moest worden doorgepraat, zonder nog een deur dicht te gooien. Nu lijkt het er toch op dat het woord knelpunt door de PvdA wordt uitgelegd als eisen stellen. De SP vindt dat jammer. Wij waren bereid om heel serieus de wens van de kiezer uit te voeren. Wij zijn nog steeds bereid om dat te doen. Mijnheer Asscher, bent u dat ook?

Ik wil direct al ingaan op de bijdrage van Dhr. Asscher.
Mijnheer Asscher, u zag, ondanks de positieve instelling van de SP en de constructieve bijdrage tijdens de eerste informatieronde te grote verschillen tussen de PvdA en de SP. U noemde de grote projecten, zoals de ZuidAs. Wij gingen voor de meest kostenefficinte variant en wij dachten niet dat dat het Dokmodel was;
U noemde de verkoop en nieuwbouw van sociale huurwoningen. De intenties van SP en PvdA zullen niet tegenover elkaar staan;
U noemde veiligheid (o.a. cameratoezicht). De SP gaat voor veiligheid, maar die veiligheid ophangen aan camera's vinden wij te makkelijk;
U noemde het bestuurlijk stelsel. De SP wil een frisse wind door het stelsel laten waaien. Zo'n discussie is alleen maar gezond. Dat moet de PvdA toch ook beamen.
De PvdA heeft naar ons idee te snel een conclusie getrokken. Dat vindt de SP treurig voor al die Amsterdammers die voor links kozen.

U bent hier