h

Willem Paquay neemt na 12 jaar afscheid van de gemeenteraad

16 maart 2006

Willem Paquay neemt na 12 jaar afscheid van de gemeenteraad

Met een koninklijke onderscheiding nam Willem Paquay gisteren afscheid van de gemeenteraad. Dit deed hij met een mooie toespraak waarin hij uitlegt waarom hij de onderscheiding accepteert. Ook geeft hij zijn hoogte- en dieptepunten aan. En als toetje werd eindelijk een motie van Willem over de toeristenbelasting aangenomen. Zijn gehele slottoespraak staat hier.

"Vandaag vertrek ik na 12 jaar gemeenteraadswerk. De eerst 4 jaar als duo-raadslid van Harry van Bommel. Velen hier zullen hem nog kennen. Anderen zullen hem mogelijk binnenkort leren kennen.
Daarna 8 jaar als lid van deze raad.

Ook ik heb hoogtepunten en dieptepunten gekend. Laat ik met een paar dieptepunten beginnen.

Als duo-raadslid moest ik voorstellen over de sociale dienst voor Harry in de raad voorbereiden. Maar helaas de Nieuwe Bijstandswet had alle bevoegdheden, die nodig waren voor de uitvoering van die goede voorstellen - het waren immers SP-voorstellen - weggehaald bij de gemeente en neergelegd bij de centrale overheid.
Effe niet goed opgelet.

Ceres. De SP stemde voor. Ja, dat verbaast sommigen van u misschien. Maar het is toch waar. De SP stemde voor vanwege te beloofde werkgelegenheid. De stemming had nog niet plaatsgevonden of de heer Kritikos en zijn companen, die achter ons zaten, ontkurkten de champagne.
Ik kan u verzekeren: dan voel je je als rechtgeaarde socialist genaaid. En dat gevoel is nog steeds niet helemaal weg.

Er zijn natuurlijk nog meer dieptepunten. Maar ik vind 2 wel genoeg!

Dan een paar hoogtepunten.
Samen met voormalig burgemeester Patijn bracht ik ooit een bezoek aan de tippelzone aan de Theemsweg. Die avond werd thuis enkele malen voor mij gebeld. Mijn toen 8-jarige zoon schijnt, zo hoorde ik later, aan alle bellers die naar mij vroegen gemeld te hebben: Mijn vader? Die is samen met de burgemeester naar de hoeren.

Ja, zo krijg je een naam!

Halverwege de vorige raadsperiode vond er een lekkage plaats uit de commissie van de heer Dales. Toenmalig wethouder Dales kookte. Ik werd verdacht. Ik zou verhoord worden aan de Parnassusweg.
Na een urenlange ondervraging door 2 breedgeschouderde bewapende rechercheurs mocht ik gaan. Weken later kreeg ik bericht dat ik was vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
De kosten van het parkeerkaartje heb ik echter tot de dag van vandaag niet vergoed gekregen.

Een hoogtepunt was ook de plechtige ingebruikname van een nieuwe aanlegsteiger in Suriname. Een SP-motie had de bouw van de steiger voor de Sweet Merodia mogelijk gemaakt. Ik werd gevraagd door de beroemde Surinaamse schijfster Cynthia McCloud om deze plechtige handeling te verrichten.
Overigens was dat de enige buitenlandse reis die ik vanuit mijn raadslidmaatschap ooit heb gemaakt.
Niet op kosten van de gemeente!

Maar het absolute hoogtepunt was toch het bezoek van Mandela aan Amsterdam. Die ervaring ging zo diep, dat ik er tot de dag van vandaag nog steeds geen woorden voor heb.

Voorzitter, dan heb ik nog een aantal mededelingen en een voorstel.

Als je zoveel jaren in de gemeenteraad opereert kan het niet anders of je laat een spoor achter van mensen die je bloed wel kunnen drinken.
Aan al die mensen bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan.

En al die mensen wier bloed ik wel kan drinken vergeef ik bij deze.

Dan wil ik iedereen waarmee ik prettig heb samengewerkt zowel in deze raad als de vele ambtenaren hartelijk bedanken. Met name twee ambtenaren wil ik in het bizonder bedanken. De heren Ab van de Neut en Rob Pauw, zeg maar de voormalige griffie. Deze jongens stonden bij tij en ontij klaar om te helpen.
Nogmaals bedankt.

Vandaag krijgt deze jongen een koninklijke onderscheiding. Niet de gewoonte voor een SP-lid.
Het ziet zwart van de mensen in dit land die hoge koninklijke onderscheidingen hebben ontvangen voor .... ja waarvoor eigenlijk? En ik ben tot nu toe nooit verder gekomen dan een paar speldjes van de Carnavalsvereniging in het Limburgse dorp waar ik vandaan kom.
Ik weet ook zeker dat het mijn moeder goed zal doen dat haar zoon, die altijd en overal dwars ligt in naam van de koningin wordt onderscheiden.

Als calculerend burger heb ik ook een hele praktische reden. Zo'n speldje kan nog wel eens een hoop geld waard blijken als de SP in de komende jaren kans ziet om van Nederland een republiek te maken.

En tot slot, meneer Asscher: Is dit niet het ultieme bewijs dat de SP klaar is voor het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid?

Tot slot wil ik wethouder van der Horst meedelen dat wie er ook gelekt heeft over de laatste overschrijding van de Noord-ZuidLijn, ik was het niet.

En echt tot slot, voorzitter, wil ik nog n daad stellen. Ik dien een motie in over de toeristenbelasting. Omdat de overwegingen bij deze versie essentieel zijn lees ik hem zelf voor."

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,
Gehoord de discussie;
Overwegende:
- dat ondergetekende al jaren probeert iets met toeristenbelasting te doen;
- dat het ondergetekende tot nu toe niet is gelukt om op dit gebied ook maar een poot aan de grond te krijgen;
- dat de raad na vandaag geen last meer zal hebben van ondergetekende, uitzonderingen daargelaten;
- dat dit de laatste kans voor ondergetekende is;
Besluit:
Nog eens na te denken over de hoogte van de toeristenbelasting.

Het lid van de Gemeenteraad,

W.G.H. Paquay

U bent hier