h

Rood sein voor de ammoniaktrein

19 mei 2006

Rood sein voor de ammoniaktrein

De regering heeft de SP toegezegd eindelijk serieus werk te gaan maken van het terugdringen van het levensgevaarlijke transport van ammoniak. Minister Peijs en staatssecretaris Van Geel gaan onder andere kijken of het mogelijk is om de grote ammoniakstroom tussen Geleen en IJmuiden stil te leggen, door productie en verwerking bij elkaar te brengen.

SP-raadslid Remine Alberts is blij met deze toezegging: "Enkele malen per week dendert er een levensgevaarlijke ammoniaktrein door Amsterdam. Dit transport brengt onze inwoners totaal onnodig in gevaar. Wij hebben bij zowel het College als bij de regering dan ook aangedrongen op stopzetting hiervan. Hopelijk gaat dit er nu eindelijk van komen."

Samen met Tweede-Kamerlid Krista van Velzen en het milieu-alarmteam van de SP heeft de SP-afdeling Amsterdam afgelopen januari om aandacht gevraagd voor de machteloze rol van gemeenten als het om vervoer van ammoniak gaat. In samenwerking met de gemeenten werd het rapport "Ammoniak, de risico?s en lokaal bestuur" geschreven. Dit rapport is aangeboden aan Burgemeester Cohen. Gezamenlijk ondertekenden de burgemeesters een manifest wat overhandigd werd aan staatssecretaris Van Geel.

Krista van Velzen betreurt het dat de bewindslieden niet ingaan op de machteloze rol van gemeenten. In het rapport van de SP staat dat er bij de gemeenten een alarmerend gebrek aan informatie is, dat er geen toereikende rampenplannen zijn en gemeenten hun inwoners niet tot slecht (kunnen) informeren. Met het comit 'Rood sein voor de ammoniaktrein' voeren lokale afdelingen van de SP al jaren acties om omwonenden van het spoor bewust te maken van de gevaren van ammoniaktransporten. Van Velzen zal dan ook vragen of dit aspect alsnog meegenomen worden.

Rood sein voor de ammoniaktrein)

U bent hier