h

Sumeyra en Ceyda mogen voorlopig blijven

27 november 2006

Sumeyra en Ceyda mogen voorlopig blijven

Sumeyra en Ceyda Kaba hoeven morgen Nederland niet te verlaten. De Amsterdamse meisjes die op korte termijn weggestuurd dreigen te worden naar Turkije gaan in beroep en mogen een heroverweging van minister Verdonk afwachten. Na vragen aan minister Verdonk van SP-Kamerlid Jan de Wit en een brandbrief van SP-raadslid Laurens Ivens aan burgemeester Cohen is zowel politiek als juridisch uitstel verkregen. "Van dit uitstel hoort snel afstel te komen," zegt Ivens. "We moeten geen gezin uit elkaar rukken en hier opgegroeide meisjes uitzetten naar een land waar ze niets te zoeken hebben."

Laurens Ivens)

De juridische hulpdienst van de Amsterdamse SP heeft vandaag het dossier van de twee meisjes bekeken en overgedragen aan een advocatenkantoor. Ivens: "Er zijn duidelijk nog wettelijke mogelijkheden om de meisjes nog in Amsterdam te houden. Gelukkig heeft burgemeester Cohen dit ook ingezien en een advocatenkantoor benaderd om te helpen. Er wordt nu bezwaar aangetekend en in ieder geval tot de uitspraak mogen Sumeyra en Ceyda in Amsterdam blijven."

SP-Kamerlid Jan de Wit heeft minister Verdonk om een heroverweging gevraagd in de zaak. De Wit: "Het is onverantwoord om deze Amsterdamse meisjes te scheiden van hun Nederlandse vader en stiefmoeder en naar Turkije te sturen. Het is onbegrijpelijk dat de IND niet zelf nadenkt en zo ongekend bureaucratisch handelt. Hopelijk wil de minister ingrijpen en de meisjes hun leven laten voortzetten in Nederland, waar ze thuis zijn."

U bent hier